Hyppää sisältöön

Ekokem-Palvelu Oy:n Kellahden teollisuusjätekeskuksen laajennushanke, Pori

Arvioitavana hankkeena on Ekokem-Palvelu Oy:n Porin teollisuusjätekeskuksen laajentaminen. Laajentamisella tarkoitetaan sekä nykyisen toiminta-alueen laajentamista että uusien toimintojen käyttöönottoa käsittelykeskuksessa. Uusia mahdollisia toimintoja on kierrätyspolttoaineiden valmistus esim. rakennus-, purku- sekä energiajätteistä, muovien lajittelu ja kierrätys sekä jätteenpolton kuonien käsittely. Käsittelykeskuksen alueella muodostuvia vesiä hyödynnetään myös jätteiden käsittelyssä. Porin teollisuusjätekeskus sijaitsee Porin kaupungin Kellahden kaupunginosassa Peittoon alueella osoitteessa Ekokorventie, 28900 Pori.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

VE0: hanketta ei toteuteta; nykyisen täyttökapasiteetin loputtua läjitystoimintaa ei
teollisuusjätekeskuksessa jatketa, muuta käsittelyä sen sijaan voidaan jatkaa
VE1: hankkeen toteuttaminen: läjityskapasiteetti lisääntyy 3,3 miljoonalla kuutiolla,
joka mahdollistaa 30 vuoden täyttökapasiteetin; muita hyötykäytön mahdollistavia
käsittelyprosesseja jatketaan

ARVIOINTIOHJELMA

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot muuttuneet ohjelmavaiheen jälkeen seuraavasti:

VE0: hanketta ei toteuteta; nykyisen täyttökapasiteetin loputtua läjitystoimin-taa ei teollisuusjätekeskuksessa jatketa, muuta käsittelyä sen sijaan voidaan jatkaa
VE1: hankkeen toteuttaminen: läjityskapasiteetti lisääntyy 3,3 miljoonalla kuu-tiolla, joka mahdollistaa 30 vuoden täyttökapasiteetin; muita hyötykäytön mah-dollistavia käsittelyprosesseja jatketaan;
VE1a) vesienkäsittelylaitoksella käsi-tellyt vedet johdetaan Strömsuntinojan kautta Skuutholmanlahteen (nykyinen tilanne);
VE1b) vesienkäsittelylaitoksella käsitellyt vedet johdetaan Strömsun-tinojan sijasta putkea pitkin mereen Skuutholmanlahteen, n. 1 km päähän Strömsuntinojan nykyisestä purkukohdasta

ARVIOINTISELOSTUS

Julkaistu 9.11.2015 klo 17.31, päivitetty 31.1.2019 klo 19.23