Hyppää sisältöön

Ecolan Oy:n ja Outotec Oy:n Nokian Kyynijärven tuhkarakeistamo ja jätevesilietteen terminen käsittely, Nokia

Hanke on päättynyt. Huom.! Katso myös Ecolan Oy:n uusi YVA-menettely. (10.12.2016)

 

Hankkeen kuvaus

Ecolan Oy:n tuotantolaitos valmistaa tuhkasta lannoitteita metsä- ja maatalouteen sekä karkearakeista kevytkiviainesta maarakentamiseen. Tuotannossa tarvittavat koneet ja laitteet sijaitsevat sisätiloissa (esikostutin, rakeistusrumpu ja kuljettimet). Prosesseihin lisätään ravinteita ja hivenaineita tai kalkkipölyä tai sementtiä. Prosessivettä tarvitaan enimmillään 100 kuutiometriä vuorokaudessa. Tuhkaa otetaan vastaan sisätiloissa tai painesäiliöautolla, ja varastoidaan siiloissa. Lannoitetuotannon raaka-aineena voidaan käyttää pastöroitua ja kuivattua jätevesilietettä tai biokaasun tuotannon mädätysjäännöstä. Liete pastöroidaan ja kuivataan Outotec (Finland) Oy:n teknologiaan perustuvalla laitoksella Kyynijärven alueella. Lannoitteita varastoidaan varastokatoksissa tai säkitettynä piha-alueella sekä karkearakeista kevytkiviainesta piha-alueella irtotavarana aumoissa. Hankealueen tontti on vanha kiviainesten käsittelyalue. Hankealueen hulevesiä kerätään tasausaltaisiin, josta sitä otetaan osin prosessiin tai johdetaan Kyynijärveen. Toimintaa on laajimmillaan päivittäin ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. Kuljetusreitti alueelle on Porintieltä Koukkujärventietä osoitteeseen Testiradantie 2.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0. Ecolan Oy:n Kyynijärven tehtaan nykyinen, jonka kapasiteetti on 20 000 tonnia vastaanotettavaa tuhkaa vuodessa. Laitos aloittaa toimintansa syksyllä 2016.

Vaihtoehto 1. Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a ja lietteen terminen käsittely

Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Laitokseen investoidaan toinen tuotantolinja ja lisätään varastointikapasiteettia. Outotec (Finland) Oy asentaa Ecolan Oy:n tontille jätevesilietteen termisen käsittelylaitoksen ensimmäisen vaiheen. Prosessi sisältää lietteen pikakuivauksen ja pastöroinnin. Kuivattu liete sekoitetaan tuhkaan ja Ecolan Oy rakeistaa seoksen tuotantolaitoksessaan.

Vaihtoehto 2. Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a ja lietteen termisen käsittelyn integraatti

Ecolan Oy:n tuhkarakeistamon kapasiteetti 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Outotec (Finland) Oy:n teknologiaan perustuva laitos rakennetaan erilliselle tontille, jossa otetaan vastaan yhdyskuntien jätevesilietettä sekä biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä vuositasolla noin 100 000 tonnia. Raaka-aineesta noin puolet käsitellään termisesti (pikakuivaus ja pastörointi) ja noin puolet poltetaan lietteenpolttolaitoksessa. Ennen polttoa liete esikuivataan sopivaan kuiva-ainepitoisuuteen. Esikuivaukseen selvitetään kahta teknisesti erilaista vaihtoehtoa. Lisäpolttoaineena on tarvittaessa hake tai turve. Poltossa muodostuva tuhka, sekä kuivattu ja pastöroitu liete, käytetään lannoitteiden valmistuksen raaka-aineena Ecolan Oy:n rakeistamolla.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio oli 6.7.–29.8.2016 luettavissa:

  • Nokian kaupungin kirjaamo, kaupungintalo, Harjukatu 23, 2. kerros, Nokia
  • Nokian kaupunginkirjasto, Nuijamiestentie 9
  • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38,Tampere 
  • www.ymparisto.fi/nokiankyynijarvenYVA

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus ke 17.8.2016 klo 18–20 Nokian ajoharjoitteluratasäätiön päärakennuksessa, osoitteessa Testiradantie 57, Nokia.

 

 

    Julkaistu 30.6.2016 klo 8.58, päivitetty 30.10.2019 klo 16.09

    Julkaisija: