Circulation Oy:n bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Nurmijärvi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Hanke sijaitsee Nurmijärven kunnan Klaukkalan kylässä Nurmijärven ja Espoon rajalla. Suunnittelualue on rakentamaton ja sen pinta-ala on noin 18 hehtaaria. Hankkeena on perustaa alueelle biopolttoaineiden valmistus- ja välivarastoalue, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittelyasema sekä kaupan- ja teollisuuden jätteiden sekä rakennus- ja purkujätteiden siirtokuormaus- ja lajitteluasema.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan yhtenä vaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättämistä (ns. nollavaihtoehtoa). Vaihtoehdossa ei rakenneta bioetrminaalia eikä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa.

  • VE 1: Hankkeen toteutus ja alueen louhinta

Vaihtoehdossa rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Rakentaminen käsittää kallionlouhinnan ja murskauksen sekä vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Kalliota louhitaan yhteensä 500 000 kiintokuutiometriä eli noin 125 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Betoni- ja tiilijätteitä hyödynnetään alueen rakentamisessa yhteensä noin 1 100 000 tonnia. Laitoksella vastaanotetaan vuosittain enintään 270 000 tonnia materiaaleja. Materiaalien käsittelytoiminnat ovat biopolttoaineiden valmistus, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskaus sekä siirtokuormaus. Alustavan suunnitelman mukainen toiminta-alueen pinta-ala on 16 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 11 hehtaaria. Louhittavan alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria.

  • VE 2: Hankkeen toteutus ilman louhintaa

Vaihtoehdossa rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Rakentaminen käsittää vastaanotettavien betonija tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Betoni- ja tiilijätteitä hyödynnetään alueen rakentamisessa yhteensä noin 1 000 000 tonnia. Laitoksella vastaanotetaan vuosittain enintään 190 000 tonnia materiaaleja. Materiaalien käsittelytoiminnat ovat biopolttoaineiden valmistus, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskaus sekä siirtokuormaus. Alustavan suunnitelman mukainen toiminta-alueen pinta-ala on 12 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 6,5 hehtaaria.

Arviointiohjelma

 

 

 

Julkaistu 15.5.2017 klo 7.44, päivitetty 11.8.2017 klo 10.52

Julkaisija: