Bredåsenin tuulivoimapuisto, Närpiön kaupunki

Hankkeen kuvaus

Närpes Vindkraft Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Svartbäckenin itäpuolelle Bredåsenin alueelle. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Bredåsenin tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja kaavamenettelyn yhdistämistä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0. Vaihtoehdossa 0 (VE0) Bredåsenin alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1 (VE1). Bredåsenin alueelle rakennetaan 43 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja tornin korkeus 190 metriä ja lavan pituus 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 290 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2). Bredåsenin alueelle rakennetaan 44 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja tornin korkeus 180 metriä ja lavan pituus 90 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 270 metriä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-arviointiohjelma

Arviointiselostus

Närpiön Bredåsenin tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä YVA-selostuksen paperiversio ovat nähtävillä 4.11.-20.12.2022

  • Närpiön kaupunki, kaavoitusosasto, Kirkkotie 2, Närpiö

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus järjestetään Närpiön kaupungin valtuustosalissa keskiviikkona 30.11.2022 klo 17-19.00. Tervetuloa !

Mielipiteen esittäminen

Osayleiskaavan valmisteluaineistosta ja YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan kirjallisesti osoitteeseen Närpiön kaupunki, Kirkkotie 2, 64200 Närpiö tai sähköpostitse osoitteeseen staden@narpes.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on nähtävissä tällä sivulla.

Julkaistu 22.9.2020 klo 12.33, päivitetty 4.11.2022 klo 9.46