Borealis Polymers Oy:n kalliosäiliö, Porvoo

Hankkeen kuvaus

Borealis Polymers Oy:n Porvoon Kilpilahdessa sijaitseva eteenilaitos käyttää raaka-aineena teollisuusbensiiniä ja nestekaasua. Teollisuusbensiiniä on tähän saakka varastoitu Neste Oyj:ltä vuokratussa säiliössä Kilpilahdessa. Vuokratun säiliön käyttäminen ei ole Borealikselle enää mahdollista vuoden 2020 jälkeen, minkä vuoksi vaihtoehtoinen varastointipaikka vaaditaan laitoksen syöttöaineen turvaamiseksi. Vuokrasopimuksen päättymisen johdosta Borealis selvittää oman teollisuusbensiinin ja/tai butaanin varastointiin tarkoitetun maanalaisen kalliosäiliön rakentamista Kilpilahteen Borealiksen nykyiselle säiliöalueelle. Maanalaisen varaston koko tulee olemaan noin 50  000 – 100 000 m3.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeella on yksi toteutusvaihtoehto (VE1), jossa tarkastellaan uuden maanalaisen kalliosäiliön rakentamista Porvoon Kilpilahteen. Teollisuusbensiinin ja/tai butaanin varastointiin tarkoitetun kalliosäiliön koko on noin 50 000–100 000 m3. Hankkeesta vastaavan esiselvityksissä on aiemmin tarkasteltu vaihtoehtona myös maanpäällistä varastotilaa, mutta maanalaisen kalliosäiliön on todettu olevan turvallisuuden ja ympäristön kannalta parempi varastointitapa kuin maanpäällinen varasto. Lisäksi Borealiksella ei ole osoittaa maa-aluetta maanpäällisen säiliön rakentamiseen.

Nollavaihtoehto eli hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole realistinen vaihtoehto, koska varastoinnin jatkaminen Nesteen tiloissa ei ole mahdollista enää vuoden 2020 jälkeen.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 16.3.2018 klo 12.59, päivitetty 10.12.2020 klo 10.45

Julkaisija: