Hyppää sisältöön

Boliden Kokkola Oy, Rikkihappotehtaan perustamishanke, Kokkola

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Rikkihapon tuotanto liittyy välttämättömänä osana Bolidenin Kokkolan sinkkitehtaan tuotantoprosessiin. Boliden Kokkola Oy:n sinkintuotannon prosessivaiheet ovat: 

  • sinkkirikasteiden pasutus    
  • liuotus rikkihappoon       
  • liuoksen puhdistus     
  • elektrolyysi sekä      
  • metallin sulatus, seostus ja valu.

Pasutusprosessissa syntyvä rikkidioksidikaasu on johdettu putkilinjaa pitkin raaka-aineeksi naapuritontilla sijaitsevalle Kemira Oyj:n rikkihappotehtaalle. Tämän ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena on uusi Bolidenin rikkihappotehdas, johon rikkidioksidikaasu voitaisiin jatkossa johtaa. Kemira Oyj:n rikkihappotehdas lopettaisi tällöin toimintansa.

Bolidenin Kokkolan tehtaan sinkintuotannon kapasiteetti on 280 000 tonnia vuodessa. Tuotantoprosessin pasutusvaiheessa syntyvä rikkidioksidipitoinen kaasu jäähdytetään ja siitä erotetaan elohopea jatkojalosteeksi. Kaasun rikkidioksidi (noin 235 000 tonnia vuodessa) käytetään rikkihapon valmistukseen. Jatkossa rikkidioksidikaasu voidaan jalostaa rikkihapoksi Bolidenin pasuton välittömään yhteyteen rakennettavassa uudessa tehtaassa.

Rikkihappotehtaan merkittävin päästö ilmaan on rikkidioksidi. Rikkihapon valmistuksessa syntyy jätevesiä kaasunpesusta. Prosessissa muodostunut pesuhappo käsitellään kemiallisella saostuksella ennen johtamista sinkkitehtaan jätevesiviemäriin.

Nyt käynnistyvässä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan uuden rikkihappotehtaan ympäristövaikutuksia.

 Arvioitavat vaihtoehdot ovat

  • VE 0- rikkihapon valmistus jatkuu nykyisellä tavalla
  • VE 1 rakennetaan rikkihappotehdas Bolidenin sinkkipasuton viereen. Tuotantoprosessi on sama kuin nykyisin Kemira Oyj;n tehtaalla käytettävä. Uusi tehdas ei aiheuta merkittäviä muutoksia sähkön kulutukseen tai tuotantoon. Jätevedet on tarkoitus johtaa esikäsittelyn jälkeen Bolidenin nykyiseen jätevesien käsittelyyn
Julkaistu 21.12.2006 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 13.44