Hyppää sisältöön

Boliden Harjavalta Oy:n Rakeiston kaatopaikka, Harjavalta

Arvioitavana hankkeena on Boliden Harjavalta Oy:n rakeistetun kuonan kaatopaikan rakentaminen ja toiminta (ml. kuljetukset) kaatopaikalla. Boliden Harjavalta Oy:n nikkeli- ja kuparisulatto sekä rikkihappotehtaat sijaitsevat Harjavallassa Satakunnassa. Nikkeli- ja kuparisulaton prosesseissa muodostuu kuonia, joiden hyötykäyttöön kelpaamaton osuus sijoitetaan tehdasalueen läheisyyteen yhtiön omistamille kaatopaikoille. Nykyisen rakeistetun kuonan kaatopaikan, Ratalan, täyttötilavuuden arvioidaan loppuvan vuonna 2024 ja yhtiö suunnittelee uuden rakeistetun kuonan kaatopaikan rakentamista. Suunnitellun uuden, Rakeiston kaatopaikan, toimintoihin kuuluvat rakeistetun kuonan loppusijoitus sekä kenttäalue, jolla voidaan tarvittaessa varastoida sekä käsitellä kuonaa. Lisäksi alueelle rakennetaan vesienkäsittelyyn liittyvät rakenteet ja muu infra, kuten kenttärakenteita ja sisäiset tiet.

Boliden Harjavallan toiminnot Harjavallassa sijaitsevat Suurteollisuuspuistossa Harjavallan kaupungin keskustan läheisyydessä. Hankealue sijaitsee Harjavallan Suurteollisuuspuiston lounaispuolella, Sievarin kaatopaikan eteläpuolella Kraakanmäessä. Hankealueen pinta-ala on noin 50 ha ja se sijoittuu Harjavallan kaupungin omistamille kiinteistöille. Lähiympäristö on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Arviointiohjelma


Yleisötilaisuus: Kokoontumisrajoitusten vuoksi arviointiohjelmasta ei järjestetty yleisötilaisuutta. Edellä esitetyn kuulutusaineiston tueksi seuraavissa linkeissä on kuvattu tiiviisti:

Hankkeesta ja arviointiohjelmasta lisätietoja antavat
Fanni Martti Boliden Harjavalta Oy:stä, p. 050 3778 368, etunimi.sukunimi@boliden.com
sekä Janne Huttunen Envineer Oy:stä, p. 050 5700 014, etunimi.sukunimi@envineer.fi.
Arviointimenettelystä lisätietoja antaa
Petri Hiltunen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, p. 0295 022867, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Arviointiselostus

  • Arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/bolidenharjavaltarakeistonYVA

Julkaistu 1.6.2020 klo 11.29, päivitetty 15.9.2020 klo 11.15