Hyppää sisältöön

Boliden Harjavalta Oy:n Rakeiston kaatopaikka, Harjavalta

Arvioitavana hankkeena on Boliden Harjavalta Oy:n rakeistetun kuonan kaatopaikan rakentaminen ja toiminta (ml. kuljetukset) kaatopaikalla. Boliden Harjavalta Oy:n nikkeli- ja kuparisulatto sekä rikkihappotehtaat sijaitsevat Harjavallassa Satakunnassa. Nikkeli- ja kuparisulaton prosesseissa muodostuu kuonia, joiden hyötykäyttöön kelpaamaton osuus sijoitetaan tehdasalueen läheisyyteen yhtiön omistamille kaatopaikoille. Nykyisen rakeistetun kuonan kaatopaikan, Ratalan, täyttötilavuuden arvioidaan loppuvan vuonna 2024 ja yhtiö suunnittelee uuden rakeistetun kuonan kaatopaikan rakentamista. Suunnitellun uuden, Rakeiston kaatopaikan, toimintoihin kuuluvat rakeistetun kuonan loppusijoitus sekä kenttäalue, jolla voidaan tarvittaessa varastoida sekä käsitellä kuonaa. Lisäksi alueelle rakennetaan vesienkäsittelyyn liittyvät rakenteet ja muu infra, kuten kenttärakenteita ja sisäiset tiet.

Boliden Harjavallan toiminnot Harjavallassa sijaitsevat Suurteollisuuspuistossa Harjavallan kaupungin keskustan läheisyydessä. Hankealue sijaitsee Harjavallan Suurteollisuuspuiston lounaispuolella, Sievarin kaatopaikan eteläpuolella Kraakanmäessä. Hankealueen pinta-ala on noin 50 ha ja se sijoittuu Harjavallan kaupungin omistamille kiinteistöille. Lähiympäristö on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus: Kokoontumisrajoitusten vuoksi arviointiohjelmasta ei järjestetty yleisötilaisuutta. Edellä esitetyn kuulutusaineiston tueksi seuraavissa linkeissä on kuvattu tiiviisti:

Hankkeesta ja arviointiohjelmasta lisätietoja antavat
Fanni Martti Boliden Harjavalta Oy:stä, p. 050 3778 368, etunimi.sukunimi@boliden.com
sekä Janne Huttunen Envineer Oy:stä, p. 050 5700 014, etunimi.sukunimi@envineer.fi.
Arviointimenettelystä lisätietoja antaa
Erika Liesegang Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, p. 0295 023051, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Arviointiselostus

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-selostuksen nähtävillä olo

Tämä kuulutus julkaistaan 19.11.2020 ja pidetään nähtävillä 14.1.2021 saakka osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Harjavallan kaupungin verkkosivuilla.

Selostuksen paperiversioon voi tutustua 20.11.2020 - 14.1.2021 alla olevissa paikoissa niiden aukioloaikoina:
Harjavallan kaupungintalon kirjaamo, os. Satakunnantie 110, Harjavalta
Harjavallan kaupunginkirjasto, os. Myllykatu 1, Harjavalta

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään sähköisessä yleisötilaisuudessa torstaina 10.12.2020 klo 17. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon 4.12.2020 mennessä (janne.huttunen@en-vineer.fi tai p. 050 5700 014). Verkkotilaisuuden osallistumisohjeet toimitetaan ennakkoilmoittautuneille viimeistään 7.12.2020.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 14.1.2021 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/bolidenharjavaltarakeistonYVA

Julkaistu 1.6.2020 klo 11.29, päivitetty 19.11.2020 klo 10.47