Hyppää sisältöön

Björkbackenin tuulivoimahanke, Uusikaarlepyy

Hankkeen kuvaus

Tuulipuiston hankealue sijoittuu Uudenkaarlepyyn kaupungin Björkbackenin alueelle, n. 10 km Uudenkaarlepyyn keskusta etelään. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 5-10 MW, voimaloiden suunniteltu napakorkeus on noin 199 metriä ja roottorin halkaisija noin 162 metriä kokonaiskorkeuden ollessa tällöin korkeintaan 280 metriä. Tuulivoimalat on suunniteltu liitettäväksi kantaverkkoon maakaapelein hankealueen luoteisosaan rakennettavan uuden sähköaseman kautta.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto VE1: Uudenkaarlepyyn Björkbackenin alueelle rakennetaan enintään 26 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja kokonaiskorkeus 280 metriä.
  • Vaihtoehto VE2: Uudenkaarlepyyn Björkbackenin alueelle rakennetaan enintän 19 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja kokonaiskorkeus 280 metriä.

Arviointiohjelma

  • Björkbackenin tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma
  • Kuulutus
  • Lausuntopyyntö
  • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
  • Liite: Annetut lausunnot, mielipiteet ja asiantuntijakommentit

Arviointiohjelman paperiversio on xxx luettavissa:

  • Uudenkaarlepyyn kaupungissa xxx, Topeliuksenpuistikko 7, Uusikaarlepyy
  • Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjastossa xxx, Topeliuksenpuistikko 10, Uusikaarlepyy

Yleisötilaisuus

Koronavirustilanteen vuoksi arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjesteteään webinaarina xxx.

Mielipiteet ja lausunnot

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään xx osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1064/2020..

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon xxx mennessä, jonka jälkeen lausunto on nähtävillä näillä verkkosivuilla.

Julkaistu 14.1.2021 klo 10.43, päivitetty 15.1.2021 klo 11.14