Hyppää sisältöön

Biovakka Jämsä Oy:n biokaasulaitoshanke, Jämsänkoski

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Jämsänkosken kunnan alueelle suunnitteilla olevaan biokaasulaitoshankkeeseen liittyen on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Hankkeen tavoitteena on rakentaa keskitetty biokaasulaitos jalostamaan alueen teollisuuden, yhdyskuntien ja alkutuotannon sivutuotteista bioenergiaa sekä maanparannus- ja lannoitetuotteita. Tavoitteena on rakentaa laitos, joka kaikilta osin vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman sivutuoteasetuksen vaatimuksia.

Laitoksella muodostuvan biokaasun sisältämä energia on hyödynnettävissä paikallisesti lämpönä ja sähkönä, ja jatkossa myös liikennepolttoaineena. Laitoksen käsittelykapasiteetiksi on suunniteltu 120 000 - 240 000 tonnia biohajoavaa materiaalia vuodessa.

Suunniteltu hankealue sijaitsee Myllymäen teollisuusalueella, Jämsänkosken kaupungin omistuksessa olevalla korttelilla no 1028. Kortteli on asemakaavoitettu teollisuusalueeksi kaavamerkinnällä T-2. Alueella on vireillä asemakaavan muutos ja laajennus, jonka myötä tontin kokonaisalaksi muodostuu noin 10ha. Lähin asutus sijaitsee n. 200 metrin päässä tontista.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto 1: biokaasulaitos toteutetaan 120 000 tonnin käsittelykapasiteetille
  • Vaihtoehto 2: biokaasulaitos toteutetaan 240 000 tonnin käsittelykapasiteetille

 

Julkaistu 26.5.2013 klo 0.00, päivitetty 3.4.2019 klo 15.29