Biomassojen käsittelyn kehittäminen, Kujala, Lahti

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

 • Arviointiohjelma (pdf 4,95 Mt), saapunut 14.1.2011 
 • Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 19.1.-18.3.2011 Lahden kaupungintalolla, Harjukatu 31, ja Nastolan kunnantalolla, Pekkalantie 5. Arviointiohjelma on nähtävillä myös Lahden kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 31, ja Nastolan pääkirjastossa, Soratie 9. 
 • Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf) 14.1.2011 
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf) 14.1.2011
 • Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään keskiviikkona 26.1.2011 klo 18.00 alkaen Kujalan jätekeskuksen tiloissa, osoite Sapelikatu 7, Lahti.
 • Lausuntojen määräaika 18.3.2011
 • Lausunto arviointiohjelmasta (pdf) 14.4.2011 
 • Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf 4,653 Mt)   
 • Kuulutus (pdf) ja hankkeen YVA-selostus ovat nähtävillä 7.2.-5.4.2012 Lahden kaupungintalolla, Harjukatu 31, ja Nastolan kunnantalolla, Pekkalantie 5. YVA-selostus on nähtävillä myös Lahden kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 31, ja Nastolan pääkirjastossa, Soratie 9. 
 • Lausuntopyyntö (pdf) 3.2.2012 
 • Mielipiteiden ja lausuntojen määräaika 5.4.2012.
 • Hanketta ja arviointiselostusta esitellään keskiviikkona 15.2.2012 klo 18.00 alkaen Kujalan jätekeskuksen tiloissa, osoite Sapelikatu 7, Lahti. 
 • Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf) 16.5.2012 

Hankkeen kuvaus:

Hankkeessa on tarkoituksena laajentaa biohajoavien jätteiden käsittelyä Kujalan jätekeskusalueella. Nykyisen kompostointilaitoksen toimintaa aiotaan jatkaa, mutta sen lisäksi tutkitaan seuraavia uusia biomassojen käsittelytapoja: bioetanolilaitos, biokaasulaitos, kalkkistabilointi ja leväkasvattamo. Vuosittainen käsittelymäärä olisi noin 150 000 tonnia jätettä, joka koostuu pääosin biojätteestä, jätevedenpuhdistamoiden lietteestä ja yhdyskuntajätteen käsittelyssä syntyvästä, hyötykäyttöön kelpaamattomasta jätteestä. Kaikki toiminnot levänkasvatusta lukuun ottamatta sijoitettaisiin Kujalan jätekeskusalueelle. Levänkasvatus sijoitettaisiin viereisen rautatien pohjoispuolelle. Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:
* VE 0: Suunniteltuja uusia biomassojen käsittelytapoja ei toteuteta.
* VE 1: Suunnitellut laitokset toteutetaan niiden maksimaalisella jätteiden käsittelykapasiteetilla.
* VE 2: Hankkeessa toteutetaan ainoastaan bioetanolin valmistuslaitos.
* VE 3: Hankkeessa toteutetaan ainoastaan biokaasun tuontantolaitos.
Kaikissa vaihtoehdoissa nykyinen kompostointilaitos jatkaa toimintaa olemassa olevien lupaehtojen mukaisesti.

Julkaistu 12.8.2013 klo 15.16, päivitetty 6.9.2013 klo 15.10

Aihealue:
Julkaisija: