Biologinen jätteiden käsittelylaitos, Kajaani

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Kajaanin biojätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 430 kt)

Kajaanin biojätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 4,3 Mt)

Liite 1 Kajaanin biojätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, luontoselvitys (erillisselvitys) (pdf, 2,5 Mt)

Liite 2 Kajaanin biojätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, esisuunnitelma (erillisselvitys) (pdf, 828 kt)

Liite 3 Kajaanin biojätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, meluselvitys (erillisselvitys) (pdf, 4,9 Mt)

Liite 4 Kajaanin biojätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, internetkysely (erillisselvitys) (pdf, 675 kt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 362 Kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Kajaanin biojätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 410 kt)

Kajaanin biojätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 1,4 Mt)

Hankkeen kuvaus

Kajaaniin suunnitellussa biologisessa käsittelylaitoksessa aiotaan käsitellä pääosin Kainuussa muodostuvia eloperäisiä kiinteitä jätteitä ja lietteitä enimmillään yhteensä 32 000 tonnia vuodessa tuottamalla jätteistä lannoitevalmisteita ja mahdollisesti biopolttoaineita, kuten biokaasua. Jätteet aiotaan joko käsitellä biokaasulaitoksessa tai kompostoida aumakompostointitekniikalla. Lietteiden osalta myös rakeistus on mahdollista. Biologinen käsittelylaitos sijoittuu nykyisten jätteiden käsittelylaitosten yhteyteen tai läheisyyteen. Vaihtoehtoiset sijaintipaikat ovat Peuraniemen jätevedenpuhdistamo, Parkinniemen teollisuusalue ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän Eko-Kympin jätekeskus Majasaarenkankaalla. Kaikki vaihtoehtoiset sijoituspaikat sijaitsevat Kajaanissa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutuksia on arvioitu viidelle eri vaihtoehdolle:

  • Vaihtoehto  VE 0: Nykytila: Uusia käsittelylaitoksia ei rakenneta.
  • Vaihtoehto  VE1: Peuraniemen mädättämö. Puhdistamolietteiden mädättämö nykyisellä Kajaanin Veden jätevedenpuhdistamolla, ≤ 22 000 tonnia /v.
  • Vaihtoehto  VE2: Parkinniemen teollisuusalueen biokaasulaitos.Lietteitä, biojätteitä ja muita eloperäisiä jätteitä käsittelevä biokaasulaitos Sokajärventien länsipuolella, lähellä jätevedenpuhdistamoa, 32 000 tonnia/v. Laitosalueella oma jälkikompostointikenttä.
  • Vaihtoehto VE4: Majasaarenkankaan biokaasulaitos. Vastaava biokaasulaitos kuin VE 2. Sijaintipaikka Majasaarenkankaalla, 32 000 tonnia/v. Majasaarenkankaalle tulee oma jälkikäsittelykenttä.
  • Vaihtoehto VE5: Majasaarenkankaan aumakompostointi- ja rakeistuslaitos. Vastaaville jätteille kuin VE 2 ja VE 4. Käsittelytekniikka on nykyistä käytäntöä tehokkaampi aumakompostointi ja lietteiden osalta mahdollisesti rakeistus.            

Arviointiohjelmavaiheessa ollut vaihtoehto VE3 on rauennut arviointimenettelyn aikana, koska alueelle on tullut muuta toimintaa siten, ettei vaihtoehto voinut olla enää realistinen vaihtoehto.

Julkaistu 30.10.2008 klo 8.00, päivitetty 13.6.2013 klo 11.38

Aihealue: