Hyppää sisältöön

Biokaasulaitoksen rakennushanke, Nurmo tai Lapua

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa keskitetty biokaasulaitos joko Nurmoon tai Lapualle käsittelemään alueen karjatalouden lietteitä ja mahdollisesti peltobiomassoja, yhdyskuntajätevesilietettä sekä teollisuuden sivutuotteita ja biojätteitä.

Alustavan suunnitelman mukaan tarkoituksena on rakentaa laitos, joka voi vuosittain käsitellä 120 000 tonnia biohajoavaa materiaalia, jonka kuiva-ainepitoisuus (TS) on keskimäärin noin 12 %. Laitos mitoitetaan siten, että kapasiteetin kolminkertaistaminen tulevaisuudessa on mahdollista lisäämällä reaktori- ja varastointikapasiteettiaja tehostamalla lopputuotteiden jatkokäsittelyä. Tässä YVA-menettelyssä arvioidaan ympäristövaikutukset 120 000 ja 360 000 tonnin vuotuiselle käsittelykapasiteetille.

Laitoksella käsiteltävä orgaaninen aines jalostetaan lannoitetuotteiksi ja biokaasuksi. Biokaasun sisältämä energia on hyödynnettävissä paikallisesti lämpönä ja sähkönä, ja jatkossa myös liikennepolttoaineena.

Biokaasulaitoksen, varastokapasiteetin sekä tie- ja piha-alueiden tarvitsema maa-ala on noin neljä hehtaaria.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • VE 0-  Biokaasulaitoshanketta ei toteuteta
  • VE 1  Biokaasulaitos toteutetaan Nurmoon, kiinteistölle nro 544-402-0002-0056 ja 544-402-0002-0098. Laitos perustetaan käsittelemään vuosittain 120 000-360 000 tonnia biohajoavaa materiaalia.                                                                              
  • VE 2  Biokaasulaitos toteutetaan Lapualle, kiinteistölle nro 408-401-0001-0250. Laitos perustetaan käsittelemään vuosittain
    120 000-360 000 tonnia biohajoavaa materiaalia.                                                                                               

 

Julkaistu 18.12.2006 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.45