Hyppää sisältöön

Biojalostamohanke, Iisalmi ja Savonlinna

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto GFN Oy:n biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 234 kt)

GFN Oy:n biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 15,7 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 130 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto GFN Oy:n biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 211 kt)

GFN Oy:n biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 7,4 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 46 kt)

Hankkeen kuvaus

Green Fuel Nordic Oy suunnittelee yhdestä kolmeen bioöljyä valmistavan biojalostamon rakentamista, joiden yhteenlaskettu bioöljyn tuotto on 90 000 – 270 000 tonnia bioöljyä vuodessa. Prosessi perustuu nopeaan hapettomaan lämpökäsittelyprosessiin, jota kutsutaan nopeaksi pyrolyysiksi. Prosessissa kaasutettu biomassa jäähdytetään nopeasti, jolloin syntyy bioöljyä. Raaka-aineena prosessissa käytetään metsäbiomassaa. Yksittäisen laitoksen suunniteltu koko olisi 400 kuiva-ainetonnia metsäbiomassaa päivässä. Sijoitusvaihtoehtoina biojalostamoille tarkastellaan Savonlinnan Pääskylahden teollisuusaluetta sekä Iisalmen Soinlahden teollisuusaluetta.

Keskeisiä arvioitavia ympäristövaikutuksia ovat prosessin raaka-aineen ja tuotteenkuljetuksen aiheuttamat vaikutukset, hakkurin melupäästöt sekä prosessissa käytettävät painelaitteet.

Arvioitavat vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat:

  • VE0 Hanketta ei toteuteta.
  • VE1A Savonlinnassa Pääskylahden teollisuusalueella yksi laitos, tuotantomäärä 90 000 tonnia bioöljyä vuodessa.
  • VE1B Iisalmessa Soinlahden teollisuusalueella yksi laitos, tuotantomäärä 90 000 tonnia bioöljyä vuodessa.
  • VE2 Savonlinnassa Pääskylahden teollisuusalueella ja Iisalmessa Soinlahden teollisuusalueella yksi laitos kummassakin, tuotantomäärä yhteensä 180 000 tonnia bioöljyä vuodessa.
  • VE3A Savonlinnassa Pääskylahden teollisuusalueella kaksi laitosta (tuotantomäärä 180 000 tonnia vuodessa) ja Iisalmessa Soinlahden teollisuusalueella yksi laitos (tuotantomäärä 90 000 tonnia vuodessa), tuotantomäärä yhteensä 270 000 tonnia bioöljyä vuodessa.
  • VE3B Iisalmessa Soinlahden teollisuusalueella kaksi laitosta (tuotantomäärä 180 000 tonnia vuodessa) ja Savonlinnassa Pääskylahden teollisuusalueella yksi laitos (tuotantomäärä 90 000 tonnia vuodessa), tuotantomäärä yhteensä 270 000 tonnia bioöljyä vuodessa.
Julkaistu 19.3.2012 klo 8.00, päivitetty 1.3.2019 klo 13.02