Berner Osakeyhtiön Heinäveden tehdaslaajennus, Heinävesi

Hankkeen kuvaus

Berner Osakeyhtiö selvittää mahdollisuutta sijoittaa tuotantolaitos Heinävedelle Teemassaaren kylään. Toiminta käsittää nestemäisten ja mahdollisesti vahamaisten teknokemiallisten kuluttajatuotteiden valmistuksen ja/tai pullotuksen ja pakkauksen sekä varastoinnin ja lähetyksen.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0: hanketta ei toteuteta, tuotanto siirretään alihankkijalle
  • VE1: tuotanto 10000 tonnia vuodessa 


Arviointiohjelma

 
Arviointiselostus

 

 

 

Julkaistu 11.4.2012 klo 8.00, päivitetty 7.9.2020 klo 12.19