Avestapolarit oyj:n Tornion terästehtaiden prosessijätteiden loppusijoittaminen

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

 • Arviointiohjelma saapunut: 20.6.2000
 • Arviointiohjelma nähtävillä: 20.6.2000 alkaen koko arviointi-menettelyn ajan seuraavissa paikoissa: Tornion kaupungintalo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, Keminmaan kunnantalo, Kunnantie 3, 94450 Keminmaa, Kemin kaupungintalo, Valtakatu 26, 94100 Kemi, Lapin ympäristökeskus, Hallituskatu 3, 96100 Rovaniemi
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 8.6.2000
 • Tiedotustilaisuudet: Torniossa tiistaina 20.6.2000 klo 18:00 Aineen taidemuseon auditoriossa (Torikatu 2) ja keskiviikkona 21.6.2000 klo 18:00 Kemin kulttuurikeskuksen pienessä auditoriossa (Marina Takalon katu 3).  
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 8.6.2000
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Tornion kaupunki, Keminmaan kunta, Kemin kaupunki, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Lapin Liitto, Lapin Lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto, Tielaitos, Lapin piiri, Geologinen tutkimuskeskus, Pohjois-Suomen aluetoimisto, Lapin luonnonsuojelupiiri
 • Lausuntojen määräaika: 13.7.2000
 • Yhteysviranomaisen lausunto AvestaPolarit Oyj:n prosessijätteiden sijoituspaikan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.pdf (45 kb) 17.7.2000

Arviointiselostus

 • Arviointiselostus saapunut: 2.5.2001
 • Arviointiselostus nähtävillä: 9.5.-15.6.2001 välisenä aikana seuraavissa paikoissa: Kemin kaupungintalo, Valtakatu 26, 94100 Kemi, Tornion kaupungintalo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, Keminmaan kunnantalo, Kunnantie 3, 94450 Keminmaa, Lapin ympäristökeskus, Hallituskatu 3, 96100 Rovaniemi, Arviointiselostukseen voi tutustua myös em. kuntien pääkirjastoissa.
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 4.5.2001
 • Kuulemistilaisuudet: Torniossa ke 16.5.2001 klo 18:00 Aineen taidemuseon auditoriossa (Torikatu 2) ja torstaina 17.5.2001 klo 18:00 Kemin kulttuurikeskuksen suuressa auditoriossa (Marina Takalon katu 3)
 • Lausuntopyyntö arviointiselostukesta: 4.5.2001
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Lapin liitto Alueiden käyttö ja ympäristön suunnittelu, Lapin lääninhallitus Sosiaali- ja terveysosasto, Lapin TE- keskus Kalatalousyksikkö, Tiehallinto Lapin tiepiiri, Lapin luonnonsuojelupiiri, Geologisen tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen aluetoimisto, Tornionlaaksoon maakuntamuseo, Museovirasto, AvestaPolarit Chrome Oy Elijärven kaivos, Sumak Oy, Perämeren Jätehuolto Oy, Kemin kaupunki, Keminmaan kunta, Tornion kaupunki
 • Lausuntojen määräaika: 15.6.2001
 • Yhteysviranomaisen lausunto AvestaPolarit Oyj:n prosessijätteiden sijoituspaikan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.pdf (106 kb) 29.6.2001

Hankkeen kuvaus

AvestaPolarit Oyj Tornion tehtaat toteuttavat tuotannon laajennuksen 2-3 kertaiseksi. Tämä merkitsee prosessijätteen kasvua vastaavasti nykyisestä 240 000 tonnista/vuosi. Nykyiset tehtaan läheisyydessä sijaitsevat jätealueet täyttyvät lähivuosina, minkä takia jätteille tarvitaan uusi loppusijoitusalue. Jätteiden sijoitusalue suunnitellaan alustavasti 25 vuoden tarpeelle ollen pinta-alaltaan n. 86 ha ja täyttökorkeudeltaan n. 25 m. Hanke käsittää terässulaton kuonan sijoitusalueen, sakkojen sijoitusalueet, huolto- ja varastokentän, suotovesien käsittelyn, muita rakenteita ja puustoisen suojavyöhykkeen. Jätteen kuljettaminen tehtaalta loppusijoitukseen vaatii n. 70 raskaan ajoneuvon kuormaa vuorokaudessa.

Julkaistu 29.6.2001 klo 13.45, päivitetty 18.6.2019 klo 14.13

Julkaisija: