Hyppää sisältöön

Adriana Resources Inc. Mustavaaran kaivoshanke, Taivalkoski ja Posio

Hanke

Hankkeessa on tarkoitus entisen vanadiinikaivoksen alueella louhia, rikastaa sekä jatkojalostaa mangnetiittimalmia. Vuosittain louhitaan noin 3 milj. tonnia malmia ja 6 milj. tonnia sivukiveä. Kaivosalueelle tulee avolouhos, tehdasalue, sivukivialue ja rikastushiekka-allas sekä niiden lisäksi varastointialueet ja -altaat jätteille ja tuotteille. Rikastushiekka-alueelta tulevat vedet johdetaan Lavotjokeen ja edelleen Sirniönjokeen.

Vaihtoehdot

  • Vaihtoehto (VE 0): Hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto (VE 1): Malmia louhitaan 3 Mt ja saatu rikaste toimitetaan toisaalle jatkojalostukseen
  • Vaihtoehto (VE 2): Kaivoksesta louhittu rikaste jalostetaan paikan päällä vanadiinipentoksidiksi
  • Vaihtoehto (VE 3): Vanadiinipentoksidista tuotetaan edelleen ferrovanadiinia

 

Julkaistu 20.9.2013 klo 13.37, päivitetty 18.12.2015 klo 13.12