AT-Tuote Oy:n Pornaisten aerosolitehdas, Pornainen

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

AT-Tuote Oy suunnittelee uuden aerosolitehtaan rakentamista Pornaisten Portin yrityskylään Pornaisiin. Hankkeeseen kuuluu tuotantolaitoksen sekä siihen liittyvän varastorakennuksen rakentaminen Pornaisten Portin yritysalueelle. Tuotantolaitoksessa tullaan valmistamaan pääosin erilaisia aerosolituotteita. Valmiit tuotteet tullaan varastoimaan hankealueelle rakennettavassa varastossa tai Sipoon Martinkylän varastossa.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0, VE0: aerosolitehdashanketta ei toteuteta. Tontti jää käytettäväksi muuta asemakaavan mukaista rakentamista ja toimintaa varten, josta ei tässä vaiheessa ole tietoa. Vaihtoehtona hankkeen toteutukselle on siten raivattu ja tasattu tontti.

  • Vaihtoehto 1 (VE1): aerosolitehdas rakennetaan Pornaisten Portin yrityskylään raivatulle ja tasatulle tontille. Tontille tulee sijoittumaan ensivaiheessa tuotantolaitos varastoineen. Lisäksi tehtaan yhteyteen tullaan rakentamaan maapeitteiset kaasusäiliöt. Aerosolitehtaalla tullaan valmistamaan 2 miljoonaa aerosolituotetta vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on 13.12.2018 - 11.1.2019 luettavissa:

  • Pornaisten kunta, kunnanvirasto, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen
  • Askolan kunta, Rakennus- ja ympäristöosasto, Askolantie 28, 07500 Askola

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään avoin yleisötilaisuus Pornaisten kunnanviraston Valtuustosalissa tiistaina 8.1.2019 klo 17.30 - 20.00, os. Kirkkotie 176, 07170 Pornainen.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 11.1.2019.

 

Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.

Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki

Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 17.5.2018 klo 12.41, päivitetty 7.12.2018 klo 13.09

Julkaisija: