ABO Wind Oy, Anhavan tuulivoimahanke, Iitti, Kouvola

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee Anhavan tuulivoimapuiston rakentamista Iitin kunnan alueelle. Tuulivoima-alue sijoittuu Kausalan keskustaajamasta noin neljä kilometriä itään, KymiRingin moottoriurheiluradan pohjoispuolelle. Matkaa Iitin kunnan ja Kouvolan kaupungin rajalle on runsas kilometri ja Kouvolan Kuusankosken kaupunginosan alueelle noin viisi kilometriä. Hankkeen sähkönsiirtoyhteys ulottuu osin Kouvolan kaupungin alueelle.

Noin 1 350 ha laajuiselle hankealueelle suunnitellaan enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä, yksikköteho 6–10 MW ja tuulivoimapuiston kokonaisteho enintään 90 MW. Hanke liitetään sähköverkkoon Kouvolan Korian sähköasemalla tai sen läheisyydessä tai vaihtoehtoisesti teollisuuden verkkoliityntäyhteydellä hankealueesta itään.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Iitin Anhavan alueelle rakennetaan 9 yksikköteholtaan 6–10 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä.

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoa: Vaihtoehdossa SV1 tuulivoimahanke liitetään sähköverkkoon Kouvolan Korian sähköasemalla tai sen läheisyydessä noin 13,7 kilometrin pituisella maakaapelilla tai ilmajohdolla. Vaihtoehdossa SV2 tuulivoimahanke liitetään noin 8,5 km pitkällä maakaapelilla tai ilmajohdolla teollisuuden verkkoliityntäyhteyteen, joka sijaitsee hankealueesta itään Kouvolan Kuusankosken alueella.

Arviontiohjelma

Arviointiohjelman painettuun versioon voi tutustua 23.2.–27.3.2023 Iitti-pisteessä Iitin kunnankirjastossa (Kausansaarentie 3, Kausala), Kouvolan kaupungintalolla (Torikatu 10, Kouvola) ja Kuusankosken kirjastossa (Kymenlaaksonkatu 1, Kuusankoski) toimipaikkojen aukioloaikojen puitteissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään maanantaina 6.3.2023 klo 17-19 Iitin Ravilinnan ravilinnasalissa (Veteraanintie 2, Iitti). Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Esittelyn jälkeen on mahdollista keskustella vapaamuotoisesti YVA-menettelyn eri osapuolten kanssa ja tutustua aineistoon.

Esittelytilaisuuteen voi osallistua myös verkossa Teams-yhteydellä seuraavan linkin kautta: Iitin Anhavan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus.

Tilaisuuteen liittyvissä teknisissä ongelmissa ota yhteys: Tarja Ojala p. 044 3475 610.

Ohje: Näin osallistut Teams-yleisötilaisuuteen (pdf, 82 kt)

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne 27.3.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, 15141 Lahti.

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto julkaistaan tällä sivulla.

 

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/anhavantuulivoimaYVA

 

Julkaistu 21.2.2023 klo 11.04, päivitetty 23.2.2023 klo 11.42

Julkaisija: