400 kV:n voimajohto Länsisalmi (Vantaa) - Kymi (Kotka)

Yhteysviranomaisen lausunto:
arviointiohjelmasta (htm 14 Kb) 10.6.1997
arviointiselostuksesta (htm 31 Kb) 9.4.1998

Julkaistu 12.11.2013 klo 15.08, päivitetty 27.2.2019 klo 13.40

Julkaisija: