Hyppää sisältöön

400 kV:n voimajohto Keminmaa-Petäjäskoski

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

400 kilovoltin voimajohdon rakentamista suunnitellaan Keminmaan sähköaseman ja Petäjäskosken voimalaitoksen välille. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueen voimajärjestelmän käyttövahvuutta, lisätä siirtokapasiteettia sekä mahdollistaa ennusteiden mukainen sähkönkäytön lisääntyminen.

Uuden johdon pituus on noin 60 km. Vaihtoehto A sijoittuu Kemijoen länsipuolelle lukuun ottamatta joen ylitystä Petäjäskosken kohdalla. Uutta johtokatua tulisi Liedakkalasta Kaisajoelle ja Varevaarasta Louejoelle. Muutoin johto sijoittuisi olemassa olevien johtojen rinnalle. Vaihtoehto B kulkee Kemijoen itäpuolta lukuun ottamatta Itäkosken ja Mykän välistä osuutta. Johto sijoittuisi pääosin 220 kV:n johdon rinnalle sekä maastokäytävään, josta 110 kV:n voimajohdot on purettu pois. Alavaihtoehtoina tutkitaan neljässä kohdassa asutuksen kiertoreittejä sekä Suuripään Natura-alueen kiertoa. Lisäksi teknisinä vaihtoehtoina tutkitaan pylväsratkaisuja.

Julkaistu 16.6.2006 klo 15.59, päivitetty 18.6.2019 klo 14.04

Julkaisija: