400 kV voimajohto Lestijärvi-Alajärvi

Hankkeen kuvaus

YIT Rakennus Oy suunnittelee 400 kV voimajohdon rakentamista Lestijärven tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön siirtämiseksi Alajärven sähköasemalle. Uusi voimajohto sijoittuisi Lestijärven ja Alajärven väliselle alueelle olemassa olevan Fingrid Oyj:n kahden 400 kV voimajohdon rinnalle.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan yhtä vaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei rakenneta.

  • Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1. Lestijärven tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään tuulipuiston alueelle rakennettavalta 110/20 kV sähköasemalta noin 8 km pituisella 110 kV ilmajohdolla luoteeseen olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 400/110 kV sähköasemalle ja siitä 400 kV ilmajohdolla etelään Alajärven sähköasemalle. Rakennettava noin 58 km pituinen voimajohto sijoittuu olemassa olevan Fingrid Oyj:n 2 x 400 kV Pikkarala-Alajärvi voimajohtoreitin rinnalle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Liitteet

Julkaistu 1.12.2014 klo 14.15, päivitetty 27.5.2019 klo 10.19