400 kV voimajohto Lestijärvi-Alajärvi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

YIT Rakennus Oy suunnittelee 400 kV voimajohdon rakentamista Lestijärven tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön siirtämiseksi Alajärven sähköasemalle. Uusi voimajohto sijoittuisi Lestijärven ja Alajärven väliselle alueelle olemassa olevan Fingrid Oyj:n kahden 400 kV voimajohdon rinnalle.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan yhtä vaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei rakenneta.

  • Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1. Lestijärven tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään tuulipuiston alueelle rakennettavalta 110/20 kV sähköasemalta noin 8 km pituisella 110 kV ilmajohdolla luoteeseen olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 400/110 kV sähköasemalle ja siitä 400 kV ilmajohdolla etelään Alajärven sähköasemalle. Rakennettava noin 58 km pituinen voimajohto sijoittuu olemassa olevan Fingrid Oyj:n 2 x 400 kV Pikkarala-Alajärvi voimajohtoreitin rinnalle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Liitteet

Julkaistu 1.12.2014 klo 14.15, päivitetty 27.5.2019 klo 10.19