400 Kv voimajohto Toivila - Vihtavuori, Jämsä, Jämsänkoski, Petäjävesi, Jyväskylän maalaiskunta ja Laukaa

Hankkeen kuvaus: Ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena on 400 kV voimajohto Toivila (Jämsä) - Petäjävesi - Vihtavuori (Laukaa). Tutkittava reitti sijoittuu pääosin olemassa olevien johtojen viereen. Päävaihtoehtona on seutukaavan mukainen johtoreitti.  Alavaihtoehtona selvitetään A. Petäjäveden muuntoaseman kiertäminen pohjoispuolelta, (vaihtoehdot A1 ja A2). B. Puuppolan kylän pohjoispuolen kierto C. Ilmavoimien varalaskupaikan kiertäminen sen eteläpuolelta 0- vaihtoehdossa tarkastellaan periaatteellisella tasolla johdon tarpeellisuutta. Hankkeen Internet- sivut ovat osoitteessa www.toivilavihtavuori.net.

Julkaistu 10.6.2003 klo 10.00, päivitetty 4.6.2019 klo 12.13