Hyppää sisältöön

220 kV:n voimajohto Petäjäskoski-Konttijärvi

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Petäjäskoski-Konttijärvi voimajohtohanke liittyy Suhangon kaivoshankkeen laajennukseen. Rakennettavan voimajohdon tarkoituksena on turvata Suhangon kaivostoiminnan edellyttämä energiantarve.

Suhangon kaivosalueelta lähtevä 220 kilovoltin (kV) voimajohto on tarkoitus liittää Fingridin verkkoon Petäjäskosken voimalaitoksella. Suunnitellun voimajohdon yhteispituus on noin 46 km ja se sijoittuu Rovaniemen, Ranuan ja Tervolan kuntien alueelle. Johtoreitti sijoittuu alkuosaltaan olemassa olevien voimajohtojen viereen ja kokonaan uusi johtoreitti (23 km) tulee Suhangon kaivosalueelta Fingridin kantaverkon vieressä olevaan johtokäytävään Välijoen kyläkeskittymän pohjoispuolella.

YVA-ohjelmassa tarkastellaan yhtä päävaihtoehtoa (VE 1) sekä ns. nollavaihtoehtoa, jossa kaivosta ei avata lainkaan eikä voimajohtoa näin ollen tarvitse rakentaa. Päävaihtoehdon kanssa alavaihtoehtoina tarkastellaan kahta vaihtoehtoista linjausta (VE 1.3 ja VE 1.4) Petäjäskosken voimalaitoksen läheisyydessä. VE 1.3 sijoittuu puretun Taivalkoski-Jumisko voimalinjan paikalle ja haarautuu pohjoiseen kulkevalle Petäjäskoski-Pyhänselkä 400 kV:n voimajohdon rinnalle ja sitä kautta edelleen Petäjäskosken voimalaitokselle. VE 1.4 sijoittuu Petäjäskoski-Pirttikoski 400 kV:n voimajohdon rinnalle liittyen edelleen Petäjäskosken voimalaitokselle. Kaivospiirin alueen läheisyydessä tarkastellaan myös kahta vaihtoehtoista linjausta VE 1.1 ja VE 1.2., jotka kiertävät Kuorenkikivalon eri puolilta.

Julkaistu 8.11.2013 klo 7.47, päivitetty 8.12.2015 klo 9.46

Julkaisija: