Bothnia Offshore Lambda -merituulipuisto, Ruotsin talousvyöhyke

Kuuleminen käynnissä 15.3.–18.4.2023

Hankkeen kuvaus

Selkämerelle Ruotsin talousvyöhykkeelle suunnitellaan noin 1600 megawatin merituulipuistoa. Hanke koostuu enintään 93 tuulivoimalasta, joiden arvioitu vuosituotanto on yli 6 TWh. Tuuliturbiinin yksikköteho on noin 15–25 MW. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 330 metriä merenpinnan yläpuolella. Hankealueen pinta-ala on 323 neliökilometriä ja meren syvyys vaihtelee alueella 35–85 metrin välillä. Hankkeen etäisyys lähimpään Ruotsin kaupunkiin Hudiksvalliin on noin 55 kilometriä ja lähimpään Ruotsin maa-alueeseen Arnöniin ja Kuggöreniin on noin 36 kilometriä.

Yksittäiset tuulivoimalat yhdistetään sisäisellä kaapeliverkolla, jossa on toiminnot tuotetun energian siirtoa ja tiedonsiirtoa varten. Sisäinen kaapeliverkko siirtää tuotetun energian yhteen tai useampaan merellä sijaitsevaan muuntoasemaan, jossa sähkö muunnetaan ja siirretään mantereelle yhden tai useamman yhdyskaapelin kautta.

Hankkeesta vastaavana toimii Njordr Offshore Wind AB.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Suomen ympäristökeskus on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta. Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnin yleissopimusta (E/ECE/1250, SopS 67/1997, Espoon sopimus). Suomen ympäristökeskus toimii Espoon sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Palautteen antaminen

Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelmaa vastaavan kuulemisasiakirjan. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä Suomen osallistumisesta Ruotsin YVA-menettelyyn sekä kuulemisasiakirjojen sisällöstä. Lausunnoissa ja mielipiteissä tulisi keskittyä erityisesti siihen, onko Suomen osallistuminen YVA-menettelyyn tarpeellista, näkemyksiin hankkeen ympäristövaikutuksista, jotka voivat vaikuttaa Suomeen, sekä mahdollisiin rajat ylittäviin vaikutuksiin, jotka tulisi ottaa huomioon.

Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 18.4.2023 vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnot ja mielipiteet voi vaihtoehtoisesti toimittaa sähköpostitse Suomen ympäristökeskuksen kirjaamoon kirjaamo@syke.fi tai postitse osoitteeseen Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki. Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2023/518.

Jos Suomi ilmoittaa osallistuvansa YVA-menettelyyn, tulee ympäristövaikutusten arviointiselostus myöhemmässä vaiheessa nähtäville ja lausuttavaksi Suomessa.

Aineisto on nähtävillä 15.3.18.4.2023

Lisätietoja

Espoon sopimuksen soveltaminen: Laura Aitala-Martesuo, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi

Hankkeesta vastaava: Rolf-Erik Keck, Njordr Offshore Wind AB, tel. +46 70 331 4441, rolf-erik.keck@modernenergy.se

Ruotsin YVA-menettely: Richard Kristoffersson, Naturvårdsverket, puh. +46 10 698 0000, richard.kristoffersson@naturvardsverket.se

Julkaistu 14.3.2023 klo 17.10, päivitetty 15.3.2023 klo 8.27