Vedenhaltija Ahdin nimipäivätoive: hae rahoitusta vesistökunnostushankkeisiin

Tiedote 16.6.2020 klo 8.49
Nainen sukeltaa

Suomessa voi nauttia upeista vesistöistä ja Itämerestä mutta maassamme on myös runsaasti vesiä, jotka kaipaavat kunnostamista. Rehevöityvät, mataloituvat ja umpeen kasvavat vesistöt tarvitsevat kunnostajia, ja kunnostajat tarvitsevat sekä tietoa että rahaa. Työtä tarvitaan myös patojen, perkauksen, kuivatuksen ja vesistörakentamisen aiheuttamien haittojen korjaamiseksi. Vedenjumala Ahdin nimipäivän 21.6. kynnyksellä vesiensuojelun tehostamisohjelma kannustaa hakemaan rahoitusta kunnostushankkeisiin.

”Paikallinen yhteistyö ja aktiivisuus antavat virtaa vesistökunnostukseen. Jokainen panos lähivesien hoitoon tuo elinvoimaa alueelle, parantaa mahdollisuuksia nauttia vesistöistä ja auttaa vesiluontoa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tukea vesistökunnostajien tärkeää työtä ja kutsua mukaan uusia tekijöitä. Valtionavustuksen haku alkaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset) syksyllä mutta jo kesän aikana on hyvä käynnistää rahoituksen hakemiseen liittyvät valmistelut:

  • etsiä kumppaneita, sillä useimmat hankkeet hyötyvät yhteistyöstä,
  • kysyä neuvoja esimerkiksi ELY-keskuksen kunnostusasiantuntijalta, kunnan ympäristötoimesta, alueen vesiensuojeluyhdistyksestä tai muusta vesienhoidon alueellisesta verkostosta. Kunnostustietoa ja kumppaneita on saatavilla myös kansalliselta vesistökunnostusverkostolta.
  • miettiä kunnostushankkeen vastinrahoituksen järjestämistä
  • suunnitella hanketta eli selvittää vesistön tilaa ja tehtyjä toimia sekä selvittää, vaativatko kunnostustoimet lupia
  • tutustua muihin vesistökunnostushankkeisiin ja etsiä uusia ideoita ja menetelmiä

Tarkka hakuaika selviää myöhemmin kesäkuussa.

Jo yli sata kunnostushanketta ympäri Suomea on aloittanut vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksen avittamana.

Kunnostus kannattaa

Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi niin luonnon kuin ihmisten hyvinvointiin. Kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan viihtyisästä asuinympäristöstä sekä vesien virkistyskäytöstä uimarannoilla ja kala-apajilla. Monimuotoisilla vesiekosysteemeillä ja kalakannoilla on myös parhaat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Pienilläkin paikallisella hankkeella voi olla suuret vaikutukset. Hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Ne tukevat kalataloutta, synnyttävät mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaan, piristävät kylätoimintaa ja tekevät alueesta vetovoimaisemman potentiaalisille uusille asukkaille ja yrittäjille.

Tietoa ja ohjeita hakemisesta sivulla:

Tietoa vesistökunnostuksesta:

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo, ympäristöministeriö, p. 0295 250 349, jenni.jaanheimo@ym.fi

Tutkija Pinja Kasvio, vesistökunnostusverkosto, p. 0295 252 149, pinja.kasvio@ymparisto.fi

 

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa-ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.