Laitoskohtaisten päästötietojen tuottamista koskevia asiakirjoja

Laitoskohtaisten päästötietojen tuottamista koskien on saatavilla seuraavia asiakirjoja:

1) Päästömittausten käsikirja (Ilmansuojeluyhdistys ry ja VTT, osat 1-3)  

2) Päästöjen tarkkailua koskeva parhaan tekniikan asiakirja, IPPC BAT Reference Document on General Principles in Monitoring of Emissions sekä Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water form IED Installations

3) Päästörekisteriin ilmoitettavien tietojen tuottamisen periaatteita

4) Komission ohje päästökauppadirektiiviin (2003/87/EC) kasvihuonekaasujen tarkkailusta ja raportoinnista, ohje käsittelee myös polttoainetiedon tuottamista.

5) Jätevesiin liittyviä ohjeita

 

Julkaistu 2.12.2013 klo 10.16, päivitetty 24.3.2021 klo 14.32