Kansainvälistä aineistoa päästöjen määrittämiseen

Päästötietojen tuottamisen tueksi on olemassa sekä kansallista että kansainvälistä aineistoa.  Kansallinen aineisto sisältää mm. toimialakohtaisia päästökertoimia. Kansainvälinen aineisto sisältää päästöraportoinnin ohjeistoa ja laskentamenetelmiä. Näitä ovat OECDn tietopankki, kasvihuonekaasujen laskennan ohjeisto sekä ilman epäpuhtauksien laskennan ohjeisto.

OECD tietopankki

OECD on tuottanut yleistä tietoa päästörekistereistä sekä oman tietopankin päästöjen määrittämisen menetelmistä

Kasvihuonekaasut

Ilmastosopimus (UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change) koskee kasvihuonekaasuja CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC. Ilmastosopimuksen raportoinnissa sovelletaan seuraavia ohjeistuksia:

Ilman epäpuhtaudet

Kaukokulkeutumissopimus (UNECE/CLRTAP, United Nations Economic Council for Europe, Convention on Long Range Transboundary Air Pollution) koskee ilman epäpuhtauksia  SO2, NO2, CO, NMVOC, NH3, hiukkaset, raskasmetallit ja pysyvät orgaaniset yhdisteet. Kaukokulkeutumissopimuksen raportoinnissa sovelletaan seuraavia ohjeistuksia:

 

Julkaistu 18.9.2014 klo 12.10, päivitetty 17.6.2019 klo 10.56