Hyppää sisältöön

Fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselykaavakkeet

Suomen ympäristökeskus SYKE kerää F-kaasujen päästöjen laskemiseen tarvittavat tiedot vuosittaista kansallista päästöinventaariota varten. Tietoa kerätään seuraavilla kyselykaavakkeilla.

Fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselykaavakkeiden uusiminen

Kaikki F-kaasujen kyselykaavakkeet uusitaan kevään 2021 aikana. Uudet kyselykaavakkeet julkaistaan Harava -kyselypalvelussa.

1. Kylmäaineet

Kysely on tarkoitettu kylmäaineiden maahantuojille ja kylmäaineita sisältävien laitteiden valmistajille ja maahantuojille sekä urakoitsijoille ja huoltoliikkeille mukaan lukien autojen ilmastointilaitteita asentavat ja huoltavat liikkeet. Autojen maahantuojille puolestaan on oma erillinen kaavake, ks. kohta 4. alla. Solumuovikomponentteja sisältävien laitteiden valmistajille ja maahantuojille on lisäksi kaavake paisutusaineita varten, ks. kohta 2. alla.

Kylmäainekyselyyn vastataan Harava -kyselypalvelun kautta. Linkki kylmäainekyselyyn: Kylmäainekysely.

2. Solumuovien paisutusaineet

Kysely on tarkoitettu solumuovituotteiden valmistajille ja maahantuojille sekä yrityksille joiden tuotteet sisältävät solumuovikomponentteja (esimerkiksi jääkaapit).

3. Aerosolien ponneaineet

Kysely on tarkoitettu aerosolien valmistajille ja maahantuojille sekä saumavaahdon valmistajille ja maahantuojille.

4. Ajoneuvojen ilmastointilaitteet

Kysely on tarkoitettu autojen maahantuojille ja valmistajille.

5. Sähkönjakelulaitteiden eristekaasut

Kysely on tarkoitettu sähkönjakelulaitteiden valmistajille ja maahantuojille.

6. Erikoiskaasukysely

Kysely on tarkoitettu tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen maahantuojille (käyttötarkoitus puolijohteiden valmistus sekä rikkiheksafluoridin käyttö muuhun kuin puolijohteiden valmistukseen).   

7. Puolijohteiden valmistuksen kaasut

Kysely on tarkoitettu puolijohteiden valmistajille.

8. Sammutekysely

Kysely on tarkoitettu kaasusammutusaineiden maahantuojille sekä kaasusammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoyrityksille.

Tietosuojailmoitus fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselylomakkeisiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja SYKEssa.

Lisätietoja

Suunnittelija Tommi Forsberg, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 9.9.2013 klo 0.00, päivitetty 8.4.2021 klo 11.27