Keskisuuret energiantuotantolaitokset

Energiantuotantolaitokset, joiden polttoaineteho on vähintään 1 mutta alle 50 megawattia ja joissa jokaisen kiinteää polttoainetta käyttävän energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 megawattia, on pääsääntöisesti rekisteröitävä (ks. "Milloin toimintaa ei voida rekisteröidä?" sivulla Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti).

Keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 1065/2017 (ks. linkki oikealla).

Ilmoituksen tekeminen

Toiminnanharjoittajan on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 päivää. Samalla tavalla toimitaan, jos aiemmin rekisteröityyn energiantuotantolaitokseen rakennetaan uusi energiantuotantoyksikkö.

Sellainen olemassa oleva polttoaineteholtaan vähintään 1 mutta alle 5 megawatin energiantuotantolaitos, joka on 1.1.2018 kumoutuneen valtioneuvoston asetuksen 750/2013 mukaan voinut toimia ilman rekisteröintiä, on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2029. Kyseiset laitokset noudattavat keskisuuria energiantuotantoyksiköitä ja -laitoksia koskevaa valtioneuvoston asetusta (1065/2017) 1.1.2030 alkaen.

Ilmoitus tehdään alla olevista linkeistä saatavilla lomakkeilla.

 

Julkaistu 14.8.2013 klo 15.40, päivitetty 13.8.2020 klo 12.42