Mieslahden kaivoksen valvonta-asioita, Paltamo

Esitys Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmaksi

Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike (jatkossa toiminnanharjoittaja) on 24.8.2020 toimittanut tarkkailuohjelman Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (jatkossa Kainuun tai Lapin ELY-keskus) ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen sekä kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi.

Mieslahden kaivoksen tarkkailuvelvollisuus perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 17.12.2019 myöntämään ympäristö- ja vesitalouslupaan nro 157/2019 Dnro PSAVI/3365/2014. Lupapäätöksen lupamääräyksessä 58 on määrätty toteutettavasta tarkkailusta. Lupamääräyksen 58 mukaan yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Kalastoa ja kalastusta koskeva tarkkailusuunnitelma on toimitettava Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi.

Tarkkailusuunnitelmassa on kuvattu käyttötarkkailu, päästötarkkailu, ympäristövaikutusten tarkkailu sekä tulosten toimittaminen ja raportointi.

Tarkkailusuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa muistutuksia kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ja LapinELY-keskuksiin 9.10.2020 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi sekä kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Muistutuksiin ja mielipiteisiin pyydetään merkitsemään diaarinumerot KAIELY/640/2019sekä LAPELY/2100/2016.

Tarkkailusuunnitelma ja kuulutus on nähtävillä muistutusten ja mielipiteiden esittämistä varten myös Kainuun ELY-keskus/Kuulutukset ja Paltamon kunnan verkkosivuilla 7.9.–9.10.2020.

Julkaistu 3.9.2020 klo 16.20, päivitetty 7.9.2020 klo 16.09