Kuka ympäristöluvan myöntää?

Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojelulaissa (YSL) ja -asetuksessa (YSA) on määrätty, mikä viranomainen myöntää luvan millekin hankkeelle. Kaikki nämä viranomaiset neuvovat, jos on epäselvyyttä siitä, mihin hakemus olisi toimitettava.

Ympäristönsuojelulain mukaan hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Hakemuksen laatimiseen voi käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa.

Jos lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, luvan myöntää aluehallintovirasto.

(YSL 34 §, 39 §, YSA 1-2 §)

Toimivaltaiset viranomaiset

Aluehallintovirasto Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Merkittävimmät ja alueellisesti merkittävät ympäristöluvat (YSA 1 §) Muut ympäristöluvat (YSA 2 §)
Toiminta, jolle tarvitaan sekä vesilain että YSL:n mukainen lupa (YSL 34 §)  

 

Julkaistu 22.5.2013 klo 14.52, päivitetty 2.2.2021 klo 14.49
Aihealue: