Entisen Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätökset 2005

Hakija Kunta Asia Päätös
pvm
Diaarinumero
Vapo Oy Ii
Yli-Ii
Ylikiiminki
Olki-Peurasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 30.12.2005 PSY-2004-Y-43
Tornion Voima Oy Outokumpu Oyj / sähköenergiapalvelut Tornio Tornion voimalaitoksen ympäristölupa 30.12.2005 PSY-2005-Y-83
Vapo Oy Energia Yli-Ii Viitasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 21.12.2005 PSY-2003-Y-216
Vapo Oy Kuivaniemi
Yli-Ii
Saarisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 21.12.2005 PSY-2003-Y-215
Ervastinrannan keskuspuhdistamo Oy
Tiedote
Haukipudas Ervastinrannan keskuspuhdistamon ympäristölupa 20.12.2005 PSY-2004-Y-157
Kivia Oy
Tiedote
Kuhmo Juurikkaniemen vuolukivikaivoksen ympäristölupa 20.12.2005 PSY-2005-Y-21
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Inari Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitaloulupa 16.12.2005 PSY-2004-Y-179
Vapo Oy Muhos
Oulu
Utajärvi
Korentosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 13.12.2005 PSY-2003-Y-73
Gold Fields Arctic Platinum Oy
Tiedote
Ranua
Tervola
Suhangon kaivoksen ja rikastamon ympäristö- ja vesitalouslupa 7.12.2005 PSY-2004-Y-80
Rajalohi Kommandiittiyhtiö Teuvo Heikkilä Ylitornio Matalajärven luonnonravintolammikon ympäristölupa 30.11.2005 PSY-2004-Y-180
Napapiirin Kala Oy
Tiedote
Rovaniemen mlk Vian kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 21.11.2005 PSY-2004-Y-187
Vapo Oy Kestilä
Vaala
Navettarimmen turvetuotantoalueen vesiensuojelun tehostaminen 17.11.2005 PSY-2005-Y-25
Pellon Vesihuolto-osuuskunta Pello Pellon kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 28.10.2005 PSY-2005-Y-37
Rissanen Harri ym. Inari Koneellinen kullankaivu Jeagiloaivin Kultasarvi 5207/1a ja 5207/1b kaivospiirissä Jäkälä-Äytsin puron varressa 28.10.2005 PSY-2005-Y-94
Kaivosyhtymä Telilä Ay Inari Koneellinen kullankaivu Miessijoen varrella kaivospiirissä Hepo-Oja 854/1A 24.10.2005 PSY-2005-Y-75
Heikki Kallio-Mannila Inari

Koneellinen kullankaivu Selperinojan varrella valtauksilla Rinnekulta1 nro 7947/1 ja Rinnekulta 2 nro 7947/2

24.10.2005 PSY-2005-Y-79
Karjalainen Raijaliisa Inari

Koneellinen kullankaivu Kaarreojan varrella kaivospiirissä Kaarreojan Kulta 4567/1a

24.10.2005 PSY-2005-Y-82
Turveruukki Oy Rantsila Kurunkanavan eteläpuolisen Kurunnevan turvetuotantoalueen jälkihoidon toteuttamista koskevan ympäristölupaviraston päätöksen nro 20/05/1 lupamääräysten muuttaminen 17.10.2005 PSY-2005-Y-88
Riddarhyttan Resources AB Kittilä Syanidinpoiston tehostaminen kaivoksen jätevesistä 14.10.2005 PSY-2004-Y-64
Kainuun Voima Oy Kajaani Kajaanin höyryvoimalaitoksen ympäristölupa 12.10.2005 PSY-2003-Y-185
Vapo Oy Sotkamo Varpusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 12.10.2005 PSY-2004-Y-197
Oy Hartwall Ab Lapin
kulta
Tornio Panimon ja lämpölaitoksen
ympäristölupa, Tornio
11.10.2005 PSy-2004-Y-2
Pekka Vääräniemi Oy Taivalkoski Latva-Juurikan luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 10.10.2005 PSY-2005-Y-85
Vapo Oy Liminka Rantsila Ruukki Turvetuotannon harjoittaminen Jouttenoisen
turvetuotantoalueella jäätyneen maan aikana
7.20.2005 PSY-2005-Y-18
Kokko Veikko Pudasjärvi Lusikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 5.10.2005 PSY-2003-Y-95
Vapo Oy Pulkkila Turvetuotannon harjoittaminen Kivinevan turvetuotantoalueella jäätyneen maan aikana 26.9.2005 PSY-2005-Y-16
Vapo Oy Haapavesi Turvetuotannon harjoittaminen Piipsannevan turvetuotantoalueella jäätyneen maan aikana 26.9.2005 PSY-2005-Y-17
Vapo Oy Ylikiiminki Turvetuotannon harjoittaminen Hakasuon turvetuotantoalueella jäätyneen maan aikana 26.9.2005 PSY-2005-Y-19
Vapo Oy Ii, Yli-Ii, Ylikiiminki Turvetuotannon harjoittaminen Iso-Pihjalasuon turvetuotantoalueella jäätyneen maan aikana 26.9.2005 PSY-2005-Y-20
Turveruukki Oy Pyhäntä
Kiuruvesi Vieremä
Lamminnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 9.9.2005 PSY-2003-Y-88
Vapo Oy Vuolijoki Suurisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 7.9.2005 PSY-2003-Y-45
Kemira Oyj Pudasjärvi Pikku-Saarisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 29.8.3005 PSY-2004-Y-171
Törmänen Markku, Törmänen Tapani, Törmänen Esko Rovaniemen maalaiskunta Ounas Lohen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 25.8.2005 PSY-2004-Y-200
Turveruukki Oy Pudasjärvi Isosuo Kollajan turvetuotantoalueen ympäristölupa 22.8.2005 PSY-2005-Y-55
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Taivalkoski Sarvijärven luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 17.8.2005 PSY-2004-Y-89
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Taivalkoski Ryöttilammen luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 17.8.2005 PSY-2004-Y-88
Voimalohi Oy Taivalkoski Taljajärven luonnonravintolammikon ympäristölupa 17.8.2005 PSY-2005-Y-51
Voimalohi Oy Pudasjärvi Niskajärven luonnonravintolammikon ympäristölupa 17.8.2005 PSY-2005-Y-50
Outokumpu Chrome Keminmaa Kemin kaivoksen nestekaasulämmityslaitoksen ympäristölupa 10.8.2005 PSY-2005-Y-63
Oy Shell Ab Ilmailu Rovaniemen
maalaiskunta
Lentopetrolin varastosäiliön rakentaminen 8.7.2005 PSY-2005-Y-42
Hottinen Ari Lyytinen Markku Inari Koneellinen kullankaivu Tolosjoen sivuhaaran Kuivaojan varrella Gobra -nimisellä valtauksella 8.7.2005 PSY-2005-Y-40
Vääräniemi Heikki Taivalkoski Latvalammen luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 4.7.2005 PSY-2004-Y-91
Vapo Oy Energia Yli-Ii Kupsussuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 4.7.2005 PSY-2002-Y-43
Ylivieskan kaupunki Ylivieska Ylivieskan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 28.6.2005 PSY-2004-Y-36
Turveruukki Oy Ylivieska Löytynnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 28.6.2005 PSY-2003-Y-207
Rasepi Oy Kuusamo Kontiosuon turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalouslupa 23.6.2005 PSY-2004-Y-50
Vapo Oy Kuivaniemi
Ii
Kynkäänsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 22.6.2005 PSY-2003-Y-210
Kaivosyhtymä Telilä Ay Inari Koneellinen kullankaivu Miessijoella kaivospiirissä Yhteishippu 3494/1a 22.6.2005 PSY-2004-Y-149
Vapo Oy Haapavesi
Oulainen
Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 21.6.2005 PSY-2003-Y-141
Enontekiön kunta Enontekiö Kilpisjärven jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 15.6.2005 PSY-2004-Y-167
Kuiva-Turve Oy Kuivaniemi Pohjoisen Latvasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 14.6.2005 PSY-2004-Y-170
Vapo Oy Tornio Laukkuvuoman ja Martimon turvetuotantoalueiden ympäristöluvan nojalla harjoitettavan toiminnan muuttaminen 14.6.2005 PSY-2004-Y-155
Tunturisiika Oy c/o Käkelä Asko Salla Jokoshaaranaavan luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesilupa 13.6.2005 PSY-2005-Y-130
Moberginojan kaivospiiri / Vesa Luhta Inari Koneellinen kullankaivu Moberginojan varressa kaivospiirillä 3975/1a 7.6.2005 PSY-2005-Y-13
Oulaisten kaupunki Oulainen Oulaisten kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 2.6.2005 PSY-2004-Y-146
Outokumpu Stainless Oy ja Outokumpu Chrome Oy Tornio

Tornion ferrokromi- ja terästehtaan ympäristölupapäätösten muuttaminen Liuhanlahden sekakuona-alueen osalta

31.5.2005 PSY-2003-Y-121  
Vapo Oy
Tiedote
Ranua ja Kuivaniemi Nuolisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 31.5.2005 PSY-2002-Y-76
Latvasuon Turve Ky Yli-II Leuanojan Latvasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 27.5.2005 PSY-2003-Y-162
SMA Saxo Mineral Oy Tornio Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan melun alentamissuunnitelma 27.7.2005 PSY-2004-Y-103
Veikko Mykkälä Tornio Maa-ainesten ottaminen Kaakamon kylässä tilalta Koivikko RN:o 29:15 20.5.2005 PSY-2004-Y-165
Mikko Riihimäki
Raimo Kaasinen
Inari Koneellinen kullankaivu Sotajokeen laskevan puron varrella Kutustajan kulta -nimisellä valtauksella 19.5.2005 PSY-2004-Y-147
Valtonen Harri
Valtonen Jarmo
Sievi Tuppuranevan ja Valkianevan turvetuotantoalueiden ympäristölupa 19.5.2005 PSY-2004-Y-21
Eberhard Rodig Inari Koneellinen kullankaivu Ramsanojan varrella valtausalueella M12 19.5.2005 PSY-2004-Y-128
Mäkinen Vasant Inari Koneellinen kullankaivu Vasanttila 2-nimisellä valtauksella Selperinojan varrella 18.5.2005 PSY-2004-Y-154
Turveruukki Oy Ranua Tuomisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 18.5.2005 PSY-2003-Y-208
Vapo Oy Energia Sotkamo Heposuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 13.5.2005 PSY-2004-Y-122
Vapo Oy Ranua
Simo
Lumiaavan turvetuotantoalueen vesiensuojelun tehostaminen

 

13.5.2005 PSY-2004-Y-119
Pekka Vääräniemi Oy Taivalkoski Pirinsuon luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa

 

13.5.2005 PSY-2004-Y-84
Vapo Oy Pudasjärvi Koppelosaarensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 13.5.2005 PSY-2003-Y-195
Vapo Oy Haapavesi, Nivala Koivulannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 12.5.2005 PSY-2003-Y-125
Pudasjärven Turvetyö Oy, Iso-Ahmasuo, Pudasjärvi
Tiedote
Pudasjärvi Ahmasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 11.5.2005 PSY-2003-Y-161
Vapo Oy Energia Pudasjärvi Teerilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 11.5.2005 PSY-2003-Y-217
Vapo Oy Pulkkila Kivinevan turvetuotantoalueen vesiensuojelun tehostaminen laskeutuksen varaan jäävien tuotantolohkojen osalta

 

10.5.2005 PSY-2004-Y-160
Talvivaara Projekti Oy Sotkamo Malmin kasaliuotusta koskeva koetoiminta Kuusilammen kaivospiirin alueella 29.4.2005 PSY-2005-Y-2

Outokumpu Chrome Oy
Outokumpu Stainless Oy
Multiserv Oy
Tapojärvi Oy

Tornio Tornion ferrokromi- ja terästehtaan ympäristölupaan sisältyvä melun vähentämistä koskeva selvitysvelvoite 29.4.2005 PSY-2004-Y-96
Turveruukki Oy Yli-Ii Lavasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 18.4.2005 PSY-2003-Y-201
Outokumpu Stainless Oy Tornio Tornion Röyttän sataman ympäristölupa 15.4.2005 PSY-2004-Y-42
Kuiva-Turve Oy Kuivaniemi Puutiosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 15.4.2005 PSY-2003-Y-213
Vapo Oy Pudasjärvi Kalliosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 15.4.2005 PSY-2003-Y-209
Outokumpu Chrome Oy Keminmaa Kemin kromiittikaivoksen ja rikastamon rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden patojen suotovesien vähentämistä koskeva selvitys 13.4.2005 PSY-2004-Y-169
Outokumpu Chrome Oy Keminmaa Kemin kromiittikaivoksen johdettavan veden happipitoisuuden nostamista ja typpipitoisuuden vähentämistä koskeva selvitys 13.4.2005 PSY-2004-Y-158
Outokumpu Chrome Oy Keminmaa Kemin kromiittimalmikaivoksen ja rikastamon ympäristö- ja vesitalousluvan rikastushiekka-altaiden peittämistä koskevan lupamääräyksen muuttaminen 13.4.2005 PSY-2004-Y-148
Rapeli Martti ym. Inari Koneellinen kullankaivu Miessijoen varrella kaivospiirillä Miessin Kulta 12.4.2005 PSY-2004-Y-136
Toiminimi Markku Hyvönen Kuivaniemi Mätäslamminnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 8.4.2005 PSY-2004-Y-53
Vapo Oy Yli-Ii
Pudasjärvi
Haukkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 8.4.2005 PSY-2003-Y-174
Vapo Oy Pudasjärvi Kortesuon turvetuotantoalueen vesienkäsittelyn tehostaminen ympärivuotisella pumppauksella ja pintavalutuksella 7.4.2005 PSY-2005-Y-14
Turveruukki Oy
Tiedote
Rantsila Kurunkanavan eteläpuolisen Kurunnevan turvetuotantoalueen jälkihoidon toteuttaminen 7.4.2005 PSY-2004-Y-55
Kemin Satama Kemi Ajoksen sataman ympäristölupa 7.4.2005 PSY-2003-Y-176
Haataja Arto Utajärvi Ruostesuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 22.3.2005 PSY-2004-Y-10
Turveruukki Oy Yli-Ii Matkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 16.3.2005 PSY-2003-Y-206
Kinnunen Seppo Utajärvi Latvasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa vuodelle 2005 8.3.2005 PSY-2005-Y-32
Kuusamon kaupunki Kuusamo Elijärven kunnostaminen kemikaalikäsittelyllä 8.3.2005 PSY-2004-Y-132
Turveruukki Ruukki Karjonevan turvetuotantoalueen vesiensuojelun tehostaminen 15.2.2005 PSY-2004-Y-175
Mondo Minerals Oy Sotkamo Ilmoitus koelouhinnasta Uutelan kaivospiirissä 8.2.2005 PSY-2004-Y-177
Vapo Oy Muhos
Utajärvi
Keisarinsuo-Timonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 8.2.2005 PSY-2003-Y-115
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Taivalkoski Taivalkosken riistan- ja kalantutkimuksen lietteenkäsittelyn ympäristölupa 7.2.2005 PSY-2004-Y-41
Turveruukki Oy Ruukki Hukannevan turvetuotantoalueen vesiensuojelun tehostaminen 4.2.2005 PSY-2004-Y-174
Oulun kaupunki/ Oulun Energia
Tiedote
Oulu Toppilan voimalaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 1.2.2005 PSY-2003-Y-180
PVO-Vesivoima Oy Ii Raasakan kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 28.1.2005 PSY-2003-Y-219
Turveruukki Oy Yli-Ii Iso-Rytisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 28.1.2005 PSY-2003-Y-202
Vapo Oy Haapavesi Piipsannevan turvetuotantoalueen ulkopuolisten vesien pääsyn estäminen vesiensuojelurakenteisiin 27.1.2005 PSY-2004-Y-139
Vapo Oy Tervola Rakkaviidanaavan turvetuotantoalueen ympäristölupa 25.1.2005 PSY-2003-Y-157
Varisjoen Lohi Oy Kuusamo Varisjoen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 21.1.2005 PSY-2003-Y-191
Vapo Oy Yli-Ii Joutsensuon turvetuotantoalueen
ympäristölupa
21.1.2005 PSY-2003-Y-173
Vapo Oy Haapajärvi
Pyhäjärvi
Vittouvennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 20.1.2005 PSY-2002-Y-148
Joukamon Lohi Ay Kuusamo Joukamon Lohen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 14.1.2005 PSY-2003-Y-190
Simon Turvejaloste Oy Simo Ruonansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 10.1.2005 PSY-2002-Y-157
Vapo Oy Vihanti Varisnevan turvetuotantoalueen
loppuvaiheen kuivattaminen ja
vesiensuojelun tehostaminen
7.1.2005 PSY-2004-Y-124

 

Julkaistu 1.10.2013 klo 13.03, päivitetty 11.9.2015 klo 15.25

Julkaisija: