Hyppää sisältöön

Entisen Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätökset 2006

 

Hakija Kunta Asia Päätös
pvm
Diaarinumero
Outokumpu Stainless Oy Tornio Outokummun Tornion tehtaiden ympäristölupapäätöksen 8/02/1 muuttaminen lisälämmön tuottamiseksi vuokrakattiloilla talvikausina 2006-2009 29.12.2006 PSY-2006-Y-124
Nordkalk Oyj Abp Raahe Raahen kalkinpolttamon ympäristölupa 29.12.2006 PSY-2003-Y-182
Tmi Hämäläinen / Sisko Irmeli Hämäläinen Vihanti Palanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 4.12.2006 PSY-2006-Y-29
Kylmäsen Palaturve Oy Rantsila Kotinevan turvetuotantoalueen jälkihoito- ja ympäristönsuojelutoimien vahvistaminen 4.12.2006 PSY-2005-Y-157
Vapo Oy Piippola
Kärsämäki
Luomanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja turvetuotannon lopettamiseen liittyvien ympäristönsuojelutoimien vahvistaminen 4.12.2006 PSY-2005-Y-134
Juuan Dolomiittikalkki Oy

Tiedote
Paltamo Reetinniemen, Heponiemen ja Niemelän kalkkikivikaivosten ympäristölupa ja Reetinniemen kaivoksen vesitalouslupa 28.11.2006 PSY-2004-Y-114
Vapo Oy Vihanti Varisnevan turvetuotantoalueen jälkihoidon toteuttaminen ja pohjavedenpinnan alentaminen 28.11.2006 PSY-2005-Y-95
Mondo Minerals Oy Sotkamo Talvivaaran bioliuotukseen liittyvä neutralointikoe Lahnaslammen kaivoksella 28.11.2006 PSY-2006-Y-132
Kemin Vesi Oy Kemi Kemin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 24.11.2006 PSY-2005-Y-183
Kiurujärvi-Tanhuan osakaskunta Savukoski Heinä-Uuttulammen luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 22.11.2006 PSY-2005-Y-194
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta
Tiedote
Kuusamo Torangin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 10.11.2006 PSY-2005-Y-181
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta
Tiedote
Kuusamo Rukan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 10.11.2006 PSY-2005-Y-182
Turveruukki Oy Rantsila Pahanevan turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien vahvistaminen 10.11.2006 PSY-2006-Y-56
Petäjäkosken kala/Jaakko ja Ritva Nuojua Vaala Petäjäkosken kalankasvatulaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 8.11.2006 PSY-2005-Y-163

Tauno Keskitalon kuolinpesä / Kimmo Keskitalo

Tornio

Oikaisuvaatimus koskien Kalkkimaan kalkkitehtaan ja louhoksen melunmittaussuunnitelmaa koskevaa, Lapin ympäristökeskuksen 21.6.2006 antamaa päätöstä

6.11.2006 PSY-2006-Y-93
Oulun kaupunki/Oulun satama Oulu Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan lupamääräyksen muuttaminen 25.10.2006 PSY-2006-Y-122
Perämeren eteläinen kalastusalue Pyhäjoki Oravisjärven luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 25.10.2006 PSY-2005-Y-65
Turveruukki Oy Simo Torosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 19.10.2006 PSY-2005-Y-112
Kemin kaupunki satamalaitos Kemi Veitsiluodon sataman ympäristölupa 19.10.2006 PSY-2004-Y-195
Oy Hartwall Ab Lapin Kulta Tornio Lapin Kullan tuotantolaitoksen ja siihen liittyvän liikenteen ympäristömeluselvitys 5.10.2006 PSY-2005-Y-193
Lietejoen Lohi Oy Hyrynsalmi Lietejoen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 3.10.2006 PSY-2006-Y-82
Sumak Oy Tornio Peurakallion louhoksen ympäristölupa 13.9.2006 PSY-2006-Y-48
Imuturve Oy Kajaani Pihlajasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 1.9.2006 PSY-2004-Y-153
Ruottilammen Lohi Oy Suomussalmi Suoronjoen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 1.9.2006 PSY-2004-Y-192
Vapo Oy Kärsämäki Kivinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa 1.9.2006 PSY-2004-Y-198
PVO-Vesivoima Oy Ii Raasakan kalanviljelylaitoksen saniteettijätevesien ja jätevesilietteiden käsittelyä koskeva selvitys 30.8.2006 PSY-2005-Y-180
Vapo Oy Kestilä Vaala Navettarimmen lisäalueen ympäristölupa ja käytössä olevan Navettarimmen turvetuotantoalueen kalatalousmaksun muuttaminen 25.8.2006 PSY-2005-Y-64
Outokumpu Stainless Oy Tornio Tornion tehtaiden ympäristöluvan muuttaminen mustan kuumanauhan ajamisen osalta kylmävalssaamon HP1-linjalla 14.8.2006 PSY-2006-Y-80
Kuhmon Eko-Kala Oy Kuhmo Kiehtäjänkosken kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 9.8.2006 PSY-2005-Y-164
Vapo Oy Pudasjärvi Teerilammensuon turvetuotantoalueen virtaamansäädön käyttöönotto ja laskeutusaltaiden pinta-alan lisääminen 9.8.2006 PSY-2006-Y-1
ScanMining Oy Pahtavaaran kaivos Sodankylä

Pahtavaaran kultakaivoksen ympäristölupa sekä vesilain mukainen lupa

4.7.2006 PSY-2003-Y-194
Mansion maanrakennuspalvelu Oy Inari Koneellinen kullankaivu Härkäselässä Kesseli -nimisellä valtauksella 6591/1 30.6.2006 PSY-2006-Y-73
Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy Kolari Ylläksen keskusjätevedenpuhdistamon ympäristölupa 28.6.2006 PSY-2005-Y-7
Vapo Oy Simo Luola-aavan turvetuotantoalueen ympäristölupa 28.6.2006 PSY-2005-Y-177
Outokumpu Mining Oy
Tiedote
Nivala Hituran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 28.6.2006 PSY-2004-Y-202
Mondo Minerals Oy Sotkamon tehdas
Tiedote
Sotkamo Tyvisuon kaivoksen ympäristölupa 28.6.2006 PSY-2005-Y-96
Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos Keminmaa Kemin kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen rikasteen varastoinnin osalta 27.6.2006 PSY-2006-Y-46
Iijoen Lohiyhtymä Ay Ii Salmijoen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 22.6.2006 PSY-2003-Y-183
Karppanen Aarre Liukkonen Esa Malinen Timo Pääkkönen Matti Inari Koneellinen kullankaivu Kultaperho -nimisellä valtauksella 8090/1 Sotajokeen laskevan Vuijeminhaaran varrella 16.6.2006 PSY-2006-Y-61
Koski Antti Inari Koneellinen kullankaivu Toloskulta -nimisellä valtauksella Tolosjoen varrella 9.6.2006 PSY-2006-Y-14
Heikkinen Raimo Kyllönen Tero Inari Koneellinen kullankaivu Kultasuo -nimisellä valtauksella 7172/1 Vuijeminhaaran varrella 9.6.2006 PSY-2006-Y-27
Luhta Vesa Inari Kullankaivu imuroimalla Pykkä -nimisellä valtauksella Ivalojoen varrella 9.6.2006 PSY-2006-Y-55
Kapustavuoma, Palaturve V Palokangas Ylitornio Kapustavuoman turvetuotantoalueen ympäristölupa 7.6.2006 PSY-2003-Y-193
Vääräniemi Heikki Taivalkoski Konttilammen luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 1.6.2006 PSY-2004-Y-90
Kalajoen kaupunki Kalajoki Kalajoen kaupungin jätevedenpuhdistamoa koskevan lupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista koskevan määräajan jatkaminen 31.5.2006 PSY-2005-Y-175
Kainuun Lohi Oy / Markku Tuikka Sotkamo Likolammen kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 31.5.2006 PSY-2005-Y-171
Raahen kaupunki Raahe Raahen kaupungin jätevedenpuhsistamon ympäristölupa 31.5.2006 PSY-2004-Y-142
UPM-Kymmene Oyj Kajaanin tehdas Kajaani Kajaanin paperitehtaan ympäristölupa 29.5.2006 PSY-2003-Y-184
MultiServ Oy, Outokumpu Chrome Oy, Outokumpu Stainless Oy, Tapojärvi Oy Tornio Outokummun Tornion tehtaiden ympäristöluvan tarkistamisajankohdan muuttaminen 24.5.2006 PSY-2006-Y-35
Martikkala Jyrki Inari Koneellinen kullankaivu JM Gold -nimisellä valtauksella Köysihaaran varrella 23.5.2006  PSY-2006-Y-8
Mastomäki Ari Inari Koneellinen kullankaivu Zelberin Seniori -nimisellä valtauksella Selperinojan varrella 23.5.2006 PSY-2005-Y-101
Vapo Oy Haapajärvi Jouttisennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja turvetuotannon lopettamiseen liittyvien ympäristönsuojelutoimien totetuttaminen 22.5.2006 PSY-2004-Y-196
Kainuun Lohimestari Oy Kuhmo Ontojärven kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 22.5.2006 PSY-2005-Y-156
Huuskonen Tapio Inari Koneellinen kullankaivu Palsinhaara-nimisellä valtauksella Palsinojan ja Selperinojan haarassa 16.5.2006 PSY-2005-Y-149
Turveruukki Oy Yli-Ii Iso Jännesuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 16.5.2006 PSY-2005-Y-153
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi
Tiedote
Kajaani Majasaarenkankaan jätekeskuksen ympäristölupa 12.5.2006 PSY-2005-Y-4
Kajaanin kaupunki
Tiedote
Kajaani Majasaarenkankaan kaatopaikan sulkeminen 12.5.2006 PSY-2005-Y-33
Vapo Oy Energia Utajärvi Isosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 10.5.2006 PSY-2004-Y-74
Kalajoen kaupunki Kalajoki Rahjan sataman ympäristölupa 10.5.2006 PSY-2004-Y-26
Vatungin Kalatuote Oy / Paavo Kestilä Kuivaniemi Isomatalan itäpuolen kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 9.5.2006 PSY-2005-Y-139
Vääräniemi Heikki Taivalkoski Kisoslammen luonnonravintolammikkoryhmän ympäristö- ja vesitalouslupa 2.5.2006 PSY-2004-Y-92
Oy Arctic-Moon Ltd Rovaniemi Kaihuan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 10.4.2006 PSY-2005-Y-148
Montan Lohi/Jussi Tulokas Muhos Montan kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 6.4.2006 PSY-2005-Y-155
Napapiirin Kala Oy Rovaniemi Vanttauskosken kalankasvatus- ja kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 3.42006 PSY-2004-Y-186
Haapajärven kaupunki Haapajärvi Haapajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 28.3.2006 PSY-2004-Y-39
Mondo Minerals Oy Sotkamon Tehdas Sotkamo Uutelan kaivoksen ympäristölupa 28.3.2006 PSY-2005-Y-81
Vapo Oy Tervola Rakkaviidanaavan turvetuotantoalueen pintavalutuskenttää koskeva selvitys 28.3.2006 PSY-2005-Y-160
Sma Saxo Mineral Oy Tornio Palaneen kalkin varastointi Kalkkimaan kaivospiirissä Tuppivaaran louhosalueella 22.3.2006 PSY-2005-Y-115
ScanMining Oy Kittilä, Sodankylä Ilmoitus koetoiminnasta Kutuvuoman louhoksella ja Pahtavaaran kaivoksella 8.3.2006 PSY-2006-Y-15
Sodankylän Vesi Oy Sodankylä Sodankylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 8.3.2006 PSY-2004-Y-166
Lauttaojan Kulta Oy Sodankylä Koneellinen kullankaivu Lauttaojan varressa Lauttaojan kaivospiirissä 3951/1a 7.3.2006 PSY-2005-Y-48
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Inari Sarmijärven kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 6.3.2006 PSY-2004-Y-178
Ii-Kala Risto Liedes Ay II, Yli-Ii Iijoen Pahkakosken kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 3.3.2006 PSY-2005-Y-29
Vapo Oy Kemijärvi Muljunaavan turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalouslupa 24.2.2006 PSY-2004-Y-191
Kemijärven kaupunki Kemijärvi Kemijärven kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 24.2.2006 PSY-2004-Y-161
Napapiirin Kala Oy Rovaniemi Petäjäskosken kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 20.2.2006 PSY-2004-Y-188
Kymmene Wood Oy Kajaanin saha Kajaani Kajaanin sahan ympäristölupa 17.2.2006 PSY-2003-Y-186
Konnun Turve Ay Pyhäntä Kiuruvesi Konnunsuon turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalouslupa 17.2.2006 PSY-2004-Y-131
Vapo Oy Yli-Ii Vaaraojanlatvasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 16.2.2006 PSY-2003-Y-212
Kinnunen Seppo Utajärvi Latvasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 16.2.2006 PSY-2005-Y-117
Vapo Oy Vuolijoki Humpinsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 15.2.2006 PSY-2004-Y-135
Mainuan Turve Oy Kajaani Hoikansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 15.2.2006 PSY-2004-Y-176
Visakivi Eero Inari Koneellinen kullan koekaivu Cosmos-nimisellä valtauksella Palsinojan varressa 15.2.2006 PSY-2005-Y-85
Keminmaan kunta
Tiedote
Keminmaa Keminmaan kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 14.2.2006 PSY-2004-Y-159
Rautaruukki Oy Raahe Raahen terästehtaan, koksaamon ja sataman ympäristölupa 14.2.2006 PSY-2003-Y-181
Riistan- ja kalatalouden tutkimuslaitos Taivalkoski Taivalkosken riistan- ja kalantutkimuksen lietteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan muuttaminen 8.2.2006 PSY-2005-Y-145
Turveruukki Oy Vuolijoki Väyryssuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 7.2.2006 PSY-2004-Y-22
Outokumpu Stainless
Oy
Tornio Lisäajan saaminen kaasunpuhdistuspölyjen käsittelylle ja Selleen pölyjen ja pohjaveden käsittelysuunnitelman jättäminen 15.2.2007 7.2.2006 PSY-2005-Y-136
Muonion kunta Muonio Muonion kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 6.2.2006 PSY-2004-Y-190
Muonion kunta Muonio Olostunturin matkailukeskuksen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 6.2.2006 PSY-2004-Y-189
Mondo Minerals Paltamo Ilmoitus koelouhinnan suorittamisesta Mieslahden kaivospiirissä 6.2.2006 PSY-2005-Y-173
Kuusamon kalastusalue Kuusamo Matkalammin luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 30.1.2006 Psy-2005-Y-46
Vapo Oy Energia Vaala,
Utajärvi
Niskansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 26.1.2006 PSY-2003-Y-167
Vapo Oy Kuivaniemi Polvisuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 23.1.2006 PSY-2003-Y-211
Napapiirin Kala Oy Seitakorva Kemijärvi Seitakorvan kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 18.1.2006 PSY-2004-Y-185
Vapo Oy Vihanti Tavaskannevan turvetuotantoaluetta koskevan Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 66/99/2 lupamääräysten tarkistamista koskevan määräyksen kumoaminen ja turvetuotantoalueen jälkihoitoa koskevan määräyksen muuttaminen 17.1.2006 PSY-2005-Y-151
Hiltunen Mikko Posio Kurtan Lohi Ky:n kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa,  Posio 16.1.2006 PSY-2005-Y-61
Forsander Mauri Inari Koneellinen kullankaivu Puuhapussi -nimisellä
valtauksella Tolosjokeen laskevan Uusihaara nimettömän sivupuron varrella
13.1.2006 PSY-2005-Y-128
Tunturisiika Oy c/o Käkelä Asko Kuusamo Porontimajärven luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalouslupa 11.1.2006 PSY-2005-Y-108
Kemijärven Sellu Oy Kemijärvi Kemikaalien ja polttoaineiden käyttöä Kemijärven sellutehtaalla koskeva selvitys 9.1.2006 PSY-2004-Y201
Kemijärven Sellu Oy Kemijärvi Melulle asetettujen taviotearvojen saavuttamista koskeva selvitys 9.1.2006 PSY-2005-Y-27
Kainuun Lohi Oy / Markku Tuikka Hyrynsalmi Emäjoen kalankasvatuslaitoksen lietteen käsittelyn ja hyötykäytön tehostaminen 4.1.2006 PSY-2005-Y-93
Haapaveden kaupunki Haapavesi Haapaveden jätevedenpuhdistamoa koskevan lupapäätöksen nro 23/03/2 lupaehtojen 5, 6 ja 7 täsmentäminen sekä uuden tarkkailuohjelman vahvistaminen 4.1.2006 PSY-2004-Y-40

 

Julkaistu 1.10.2013 klo 13.03, päivitetty 11.9.2015 klo 15.26

Julkaisija: