Vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastot

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan varastointitilavuudeltaan vähintään 100 m3:n mutta alle 50 000 m3:n terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastoon. Kalliovarastot säilyvät luvanvaraisina.

Toiminnan on täytettävä ilmoittamisen edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely).

Kemikaalivarastot toimivat lähtökohtaisesti ilmoituspäätöksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista:

  • kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, kun varastointitilavuus on vähintään 100 m3 mutta alle 1 000 m3
  • aluehallintovirastolle, kun varastointitilavuus on vähintään 1 000 m3 mutta alle 50 000 m3.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa..

Ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella.

Ilmoituslomake ja ohje

Julkaistu 30.1.2019 klo 17.03, päivitetty 22.10.2020 klo 16.12