Elintarvike- ja rehuteollisuus

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan niihin ympäristönsuojelulain liitteessä 4 tarkoitettuihin elintarvike- ja rehuteollisuuden laitoksiin, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle. 

Toiminnan on täytettävä ilmoittamisen edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely).

Elintarvike- ja rehuteollisuuden laitokset toimivat lähtökohtaisesti ilmoituspäätöksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa..

Ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella.

Ilmoituslomake ja ohje

Julkaistu 30.1.2019 klo 17.25, päivitetty 22.10.2020 klo 16.11