Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupa- tai valvontaviranomaiselle, joka tekee asiasta päätöksen.

Pilaantuneiden maiden puhdistamisen lisäksi ELY-keskukselle on ilmoitettava, jos

  • aiotaan hyödyntää jätteitä maarakentamisessa
  • toiminta voi aiheuttaa tilapäistä melua ja tärinää usean kunnan alueella
  • aiotaan perustaa uusi satama, joka ei tarvitse ympäristölupaa
  • ELY-keskuksen valvomassa laitoksessa syntyy ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuksellinen tilanne (esim. onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston purkaminen).

ELY-keskus tekee ilmoitusten johdosta päätökset, joissa voidaan kieltää toiminta tai antaa ohjeita ja rajoituksia toiminnalle.

Päätökset löytyvät alla olevasta valikosta. Kaikki ELY-keskukset eivät julkaise päätöksiä verkossa.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Kainuu

 

Kunta

Päätös

Pvm

2022      
NRC Group Finland Oy

Kajaani, Sotkamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi, Kuhmo, Paltamo, Nurmes, Sonkajärvi,Vieremä, Iisalmi

Päätös NRC Group Finland Oy:n tekemästä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta,
joka koskee pääosin Kainuuseen sijoittuvilla rata-alueilla tehtävistä töistä aiheutuvaa tilapäistä
melua ja tärinää
3.6.2022
  Paltamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi, Suomussalmi

Päätös Väyläviraston tekemästä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmi-Suomussalmi rata-alueella tehtävistä töistä aiheutuvaa tilapäistä melua ja tärinää

Liite: Kartat perusparannettavista rataosuuksista

4.4.2022
  Kajaani Päätös uhkasakon maksuun tuomitsemisesta Majasaaren jätekeskuksen suoto- ja jätevesien käsittelyä koskevassa hallintopakossa 22.3.2022
2020      
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kajaani

Päätös uhkasakon maksuun tuomitsemisesta

26.11.2020
Terrafame Oy Sotkamo

Ympäristönsuojelulain 123 §:n nojalla annettu päätös poikkeuksellisessa tilanteessa kipsisakka-altaan 3 käyttöönottamiseksi

Liite 1. Valitusosoitus

Liite 2. Terrafamen YSL123 ilmoitus ja suunnitelma

Liite 3. Ilmoituksen kuva 1

Liite 4. Tarkastuskertomus YSL 123 ja SEM1 (1)

Liite 5. Terrafamen vastaus selvityspyyntöön

Liite 6. Vastauksen kuvat 1 ja 2

Liite 7. Vastauksen kuva 3. Primääriliuotuksen varoajan muutos 2019 - 2020

Liite 8. Vastauksen kuva 4

Liite 9. SEM1-altaan kuntoarvio

Liite 10. ELYn lausunto 1.4.2019

Liite 11. ELYn lausunto 27.4.2020

Liite 12. Tarkastuskertomus 20.10.2017

Liite 13. Selvitys LONE-sakan ja vesienkäsittelysakan ominaisuuksista. Ramboll 20.1.2020

19.11.2020

2017

     
NCC Roads Oy Kajaani NCC Roads Oy:n tarkkailusuunnitelman hyväksyminen tarkkailuohjelmaksi 9.6.2017

2016

     
Metsähallitus,
Metsätalous Oy
Suomussalmi

Päätös luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisen pakkokeinon käyttämisestä

Liite 1 Valitusosoitus
Liite 2 Kartta

23.9.2016
Terrafame Oy Sotkamo Päätös ympäristösuojelulain 175.1 §:n mukaisessa hallintopakkoasiassa 7.4.2016

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry
Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry

Kajaani Päätös vaatimukseen Ärjänsaaren hakkuiden keskeyttämiseksi luonnonsuojelulain 57 §:n perusteella 4.2.2016

2015

     
Terrafame Oy Sotkamo Päätös koskien ympäristönsuojelulain 123 §:n nojalla tehtyä ilmoitusta 23.12.2015
Terrafame Oy Sotkamo Terrafame Oy:n kaivoksen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen tarkkailuohjelmaksi 18.12.2015

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry

Iisalmen Luonnon Ystäväin
yhdistys ry

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Suomen luonnonsuojeluliitto
ry

Sinikka Peronius

Sotkamo

Ympäristösuojelulain 84 a §:n mukainen hallintapakkopäätös 84 a §:ssä tarkoitetun vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamiseksi 

Päätöksen liitteet (pdf, 40,3 Mt)

11.12.2015
Lentua-Seura ry. Kuhmo Päätös koskien hakemusta vesiskootteriliikenteen kieltämiseksi eräillä Kuhmon vesialueilla 28.4.2015 1.9.2015
Kainuun moottorikerho ry Sotkamo, Paltamo Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta 6.8.2015
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle/Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle 18.6.2015
Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle/Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle 18.6.2015
Sinikka Peronius Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle/Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle 18.6.2015
VR Track Oy Paltamo, vaala Päätös ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta 18.5.2015
Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Sotkamo Ympäristönsuojelulain 123 §:n nojalla annettu päätös poikkeuksellisessa tilanteessa 21.4.2015
Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Sotkamo Ympäristönsuojelulain 123 §:n nojalla annettu päätös poikkeuksellisessa tilanteessa 15.4.2015

2014

     
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Päätös ympäristönsuojelulain 84 §:n mukaisessa hallintopakkoasiassa, Talvivaara Sotkamo Oy 19.6.2014
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Päätös ympäristönsuojelulain 84 §:n mukaisessa hallintopakkoasiassa, Talvivaara Sotkamo Oy 25.4.2014
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa Talvivaara Sotkamo Oy 5.3.2014

2013

     
Jormaskylä Korholanmäki osakaskunta Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sotkamo Päätös hakemukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sotkamo Päätös hakemukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Kainuun Luonnonsuojelupiiri ry Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry Sotkamo Päätös hakemukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Kainuun Luonnonsuojelupiiri ry Sotkamo Päätös hakemukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Ympäristösuojelulain 64 §:n mukainen päätös lyhytaikaista poikkeamista koskevassa asiassa 14.08.2013
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Ympäristösuojelulain 64 §:n mukainen päätös lyhytaikaisia poikkeamisia koskevissa asioissa 12.02.2013

2012

     
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Ympäristösuojelulain 64 §:n mukainen päätös lyhytaikaisia poikkeamisia koskevissa asioissa 14.05.2012

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 11.34, päivitetty 3.6.2022 klo 15.10
Julkaistu 17.6.2013 klo 16.03, päivitetty 22.10.2020 klo 16.11
Julkaisija: