Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupa- tai valvontaviranomaiselle, joka tekee asiasta päätöksen.

Pilaantuneiden maiden puhdistamisen lisäksi ELY-keskukselle on ilmoitettava, jos

  • aiotaan hyödyntää jätteitä maarakentamisessa
  • toiminta voi aiheuttaa tilapäistä melua ja tärinää usean kunnan alueella
  • aiotaan perustaa uusi satama, joka ei tarvitse ympäristölupaa
  • ELY-keskuksen valvomassa laitoksessa syntyy ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuksellinen tilanne (esim. onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston purkaminen).

ELY-keskus tekee ilmoitusten johdosta päätökset, joissa voidaan kieltää toiminta tai antaa ohjeita ja rajoituksia toiminnalle.

Päätökset löytyvät alla olevasta valikosta. Kaikki ELY-keskukset eivät julkaise päätöksiä verkossa.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Kainuu

 

Hakija

Kunta

Päätös

Pvm

2017

     
NCC Roads Oy Kajaani NCC Roads Oy:n tarkkailusuunnitelman hyväksyminen tarkkailuohjelmaksi 9.6.2017

2016

     
Metsähallitus,
Metsätalous Oy
Suomussalmi

Päätös luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisen pakkokeinon käyttämisestä

Liite 1 Valitusosoitus
Liite 2 Kartta

23.9.2016
Terrafame Oy Sotkamo Päätös ympäristösuojelulain 175.1 §:n mukaisessa hallintopakkoasiassa 7.4.2016

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry
Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry

Kajaani Päätös vaatimukseen Ärjänsaaren hakkuiden keskeyttämiseksi luonnonsuojelulain 57 §:n perusteella 4.2.2016

2015

     
Terrafame Oy Sotkamo Päätös koskien ympäristönsuojelulain 123 §:n nojalla tehtyä ilmoitusta 23.12.2015
Terrafame Oy Sotkamo Terrafame Oy:n kaivoksen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen tarkkailuohjelmaksi 18.12.2015

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry

Iisalmen Luonnon Ystäväin
yhdistys ry

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Suomen luonnonsuojeluliitto
ry

Sinikka Peronius

Sotkamo

Ympäristösuojelulain 84 a §:n mukainen hallintapakkopäätös 84 a §:ssä tarkoitetun vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamiseksi 

Päätöksen liitteet (pdf, 40,3 Mt)

11.12.2015
Lentua-Seura ry. Kuhmo Päätös koskien hakemusta vesiskootteriliikenteen kieltämiseksi eräillä Kuhmon vesialueilla 28.4.2015 1.9.2015
Kainuun moottorikerho ry Sotkamo, Paltamo Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta 6.8.2015
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle/Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle 18.6.2015
Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle/Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle 18.6.2015
Sinikka Peronius Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle/Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle 18.6.2015
VR Track Oy Paltamo, vaala Päätös ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta 18.5.2015
Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Sotkamo Ympäristönsuojelulain 123 §:n nojalla annettu päätös poikkeuksellisessa tilanteessa 21.4.2015
Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Sotkamo Ympäristönsuojelulain 123 §:n nojalla annettu päätös poikkeuksellisessa tilanteessa 15.4.2015

2014

     
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Päätös ympäristönsuojelulain 84 §:n mukaisessa hallintopakkoasiassa, Talvivaara Sotkamo Oy 19.6.2014
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Päätös ympäristönsuojelulain 84 §:n mukaisessa hallintopakkoasiassa, Talvivaara Sotkamo Oy 25.4.2014
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa Talvivaara Sotkamo Oy 5.3.2014

2013

     
Jormaskylä Korholanmäki osakaskunta Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sotkamo Päätös hakemukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sotkamo Päätös hakemukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Kainuun Luonnonsuojelupiiri ry Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry Sotkamo Päätös hakemukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Kainuun Luonnonsuojelupiiri ry Sotkamo Päätös hakemukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Sotkamo Päätös vaatimukseen hallintopakon määräämiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:lle 31.10.2013
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Ympäristösuojelulain 64 §:n mukainen päätös lyhytaikaista poikkeamista koskevassa asiassa 14.08.2013
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Ympäristösuojelulain 64 §:n mukainen päätös lyhytaikaisia poikkeamisia koskevissa asioissa 12.02.2013

2012

     
Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamo Ympäristösuojelulain 64 §:n mukainen päätös lyhytaikaisia poikkeamisia koskevissa asioissa 14.05.2012

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 11.34, päivitetty 9.6.2017 klo 14.37
Julkaistu 17.6.2013 klo 16.03, päivitetty 25.2.2019 klo 15.27
Julkaisija: