Orkideat ja CITES

Orkideoiden tuontia, vientiä ja kauppaa säätelee CITES-sopimus

Orkideoiden eli kämmekkäkasvien (Orchidaceae) kerääminen koristekasveiksi ja lääkeaine- sekä kosmetiikkakäyttöön on johtanut lukuisten luonnonvaraisten orkideapopulaatioiden vaarantumiseen. Tästä johtuen kaikki orkidealajit on lueteltu uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien kansainvälistä kauppaa sääntelevän CITES-yleissopimuksen piiriin ja siten EU:n CITES-asetuksiin.

EU-lainsäädännön piiriin kuuluvat orkideat on lueteltu komission lajiliiteasetuksessa tieteellisten nimien mukaan. Kaikki sopimuksessa luetellut orkideat kuuluvat asetuksen liitteisiin A tai B.

EU:n CITES-asetusten alaisten orkidealajien, niiden osien ja johdannaisten kauppaan, tuontiin ja vientiin pätee sama sääntely (muutamin alla esitellyin poikkeuksin) kuin kaikkiin CITES-sopimuksen alaisiin kasvilajeihin. 

Suosittelemme tutustumaan ensin sivuun Kasvit ja CITES  ja sen jälkeen perehtymään alla olevaan orkideoja koskevaan lisätietoon.

Orkideat, joita ei voi tuoda EU:n alueelle

EU:n komission tuontikieltoasetuksessa on lueteltu myös ne orkideat, joiden tuonti EU-maihin on kielletty.

A-liitteen orkideoita koskevat poikkeukset

EU-lajiliiteasetuksen liitteen A, luonnosta otetulla, orkideoilla ei saa käydä kauppaa EU:ssa.

CITES-sääntely ei koske A-liitteen keinotekoisesti lisättyjen orkideoiden kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia in vitro taimi- ja kudosviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa.

B-liitteen orkideoita koskevat poikkeukset

Orkideoiden tuonti- ja vientirajoitukset eivät koske liitteeseen B sisältyvien orkidealajien

  • a) siemeniä (ml. siitepölymyhkyt) ja siitepölyä,
  • b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia in vitro solukko- ja taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa,
  • c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia ja
  • d) Vanilla-suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.

Sukujen Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis ja Vanda keinotekoisesti lisätyt risteymät eivät vaadi CITES-lupia, jos seuraavat a ja b kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät:

  • a) yksilöt voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi eikä niissä näy merkkejä, joita voisi esiintyä luonnosta otetuilla kasveilla, kuten keräämisestä johtuvia vaurioita tai voimakasta kuivumista, epäsäännöllistä kasvua sekä vaihtelevaa kokoa ja muotoa tietyn taksonin ja lähetyksen sisällä, leväkasvustoa tai muita lehtien pinnalla olevia eliöitä tai hyönteisten tai muiden tuholaisten aiheuttamia vioittumia; ja
  • b) i) kun yksilöt lähetetään muutoin kuin kukkivana, ne toimitetaan lähetyksinä, jotka koostuvat vähintään 20 saman risteymän kasvia sisältävistä pakkauksista (kuten pahvipakkaukset, laatikot, sälelaatikot tai konttien (CC Containers) yksittäiset hyllyt); kussakin pakkauksessa olevien kasvien on oltava pitkälti yhdenmukaisia ja terveitä; ja lähetyksen mukana on oltava asiakirjat, kuten lasku, joista käy selkeästi ilmi kunkin risteymän kasvien määrä; tai
  • b) ii) kun yksilöt lähetetään kukkivana eli kussakin yksilössä on vähintään yksi täysin auennut kukka, lähetyksessä oleville yksilöille ei ole vähimmäismäärää, mutta yksilöiden on oltava ammattimaisesti käsitelty kaupallista vähittäismyyntiä varten eli niissä on oltava painetut merkinnät tai niiden on oltava pakattu painettuihin pakkauksiin, joista käy ilmi risteymän nimi ja valtio, jossa lopullinen käsittely on tehty. Merkintöjen tulisi olla helposti näkyvissä, jotta tarkistukset voidaan suorittaa helposti. 

Kasveihin, jotka eivät selkeästi kuulu poikkeuksen piiriin, on liitettävä asianmukaiset CITES-asiakirjat. Lisäksi jos lähtömaa on myöntänyt lähetykselle CITES-vientiluvan, lähtökohta on, että lähetys vaatii myös CITES-tuontiluvan.

Kotimaisia kämmeköitä koskevat poikkeukset

Suomessa rauhoitettujen kämmeköiden eli orkideoiden ja niiden osien (ml. siemenet) poimiminen ja kerääminen on kielletty. Katso sivu Suomessa rauhoitetut ja rauhoittamattomat kämmekät.

Orkideoiden tuonnille vaadittavat terveystodistukset

Orkideoiden tuonti Suomeen saattaa vaatia kasvin terveystodistuksen ja kasvintarkastuksen myös silloin kun lähetys on vapautettu CITES-luvista. Lisätietoja, ohjeet ja kasvien terveysmääräykset löydät Ruokaviraston sivuilta.

 

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).

 

Julkaistu 28.6.2013 klo 10.57, päivitetty 1.12.2022 klo 13.20