Hyppää sisältöön

Vanhojen CITES-puuvarastojen vapaaehtoinen ilmoittaminen ja kirjanpito

Vanhat varastot

Tietyissä EU-maissa inventoidaan ja rekisteröidään uusien CITES-puulajien varastot, sekä raaka-ainevarastot että valmiit esineet (sopimuksen voimaantuloa edeltävä varasto, eli ns. pre-convention stock). Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joka vaatisi tällaista rekisteröintiä. Suomen ympäristökeskus on kuitenkin valmis ottamaan vastaan ja diarioimaan tiedot inventoiduista raaka-ainevarastoista sekä valmiista esineistä.

Selvitys puutavaran alkuperästä

Jokaisen CITES-lupahakemuksen yhteydessä vaaditaan selvitys puutavaran alkuperästä. Ennen puulajin lupasääntelyä SYKElle ilmoitetut inventointitiedot toimivat tarvittaessa näyttönä siitä, että puutavara on CITES-sääntelyä edeltävältä ajalta. Etukäteen tehty vapaaehtoinen ilmoitus helpottaa vanhan varaston laillisuuden todentamisessa etenkin tapauksissa, joissa hankinta-asiakirjoja ei ole tallessa.

Jos pystyy asiakirjoin osoittamaan mistä ja milloin kyseiset CITES-puutavara ja CITES-esineet on hankittu, ei ilmoitusta tarvitse tehdä, mutta lupia tai todistuksia haettaessa on aina pystyttävä osoittamaan puun alkuperä. EU:n sisäisessä myynnissä on B-liitteen lajin laillisen alkuperän osoittavan tiedon seurattava CITES-määräysten alaista materiaalia tai esinettä.

Uusien puulajien vanhojen varastojen ilmoitus

Tämä vapaaehtoinen ilmoitusmenettely koskee vain uusia CITES-puulajeja ja niiden ennen sääntelyn voimaan tuloa hankittuja varastoja.

Setrela

 • Setrelan varastot (mahonkikasveihin kuuluvan suvun Cedrela-lajit) voi ilmoittaa ennen setreloiden sääntelyn voimaantuloa 28.8.2020. Varastotilanne ennen sääntelyn voimaantulopäivää. SYKE ottaa vastaan ilmoituksia 15.1.–28.8.2020 välisenä aikana.

Väriveripihkapuu

 • Väriveripihkapuun (Pterocarpus tinctorius) varastot. Varastotilanne vuoden 2019 lopun tilanteen mukaan..

Malawinsyprikki

 • Sypresseihin kuuluvan malawinsyprikin (Widdringtonia whytei) varastot. Varastotilanne vuoden 2019 lopun tilanteen mukaan.

CITES-puulajitaulukko

Ilmoituksen sisältö

Ilmoita tiedot kustakin puulajista erikseen.

 • Toimijan nimi ja täydelliset yhteystiedot, mahdollinen Y-tunnus
 • Toimiala
 • Toiminnan laajuus (Suomi, EU-maat, EU:n ulkopuolisista maista/EU:n ulkopuolisiin maihin)
 • Puutavaran ja/tai esineiden määrä, missä muodossa puu on, mistä esineistä on kyse
 • Mahdolliset asiakirjakopiot
 • Liitä ilmoitukseen valokuvat varastosta

Ilmoituksen toimittaminen SYKEen

Vapaaehtoisen ja vapaamuotoisen ilmoituksen sääntelyn alkua edeltävästä varastotilanteesta voi tehdä Suomen ympäristökeskukselle

 • postitse osoitteella Suomen ympäristökeskus SYKE, CITES-asiat, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki
 • sähköisesti SYKEn kirjaamoon kirjaamo.syke@ymparisto.fi ja tiedoksi (cc) cites@ymparisto.fi

CITES-kirjanpito

CITES-materiaalista ja -esineistä on toimijan pidettävä kirjaa (hankinta, varastot, myynti), jotta tarvittaessa tietty puuerä tai esine voidaan jäljittää joko EU:ssa ennen määräysten voimaantuloa olleeseen ns. vanhaan varastoon tai tiettyyn CITES-tuontilupaan.

Suomen tai muun EU-maan ostajalle on annettava nämä tiedot sisältävä(t) asiakirja(t). Tämä on oleellista etenkin silloin kun kyse on EU:n sisäisestä – myös Suomen sisäisestä – jälleenmyynnistä. Jälleenvientiin EU:n ulkopuolelle vaaditaan CITES-jälleenvientitodistus.

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@ymparisto.fi, puh 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 25.11.2019 klo 12.14, päivitetty 31.12.2019 klo 11.50
Aihealue: