Brasilpuun tuonti, jälleenvienti ja varastot

Brasilpuu on luvanvarainen B-liitteen laji

Brasilpuun eli brasiliankesalpinan uusi nimi on brasilianneulapalko ja sen uusi tieteellinen nimi on Paubrasilia echinata. Aikaisempi tieteellinen nimi oli Caesalpinia echinata.

Brasilianneulapalkon, tai brasilpuun, brasialianpuun, bresiljan tai pernambukopuun (englanniksi Pernambuco, Red Brazilwood; ruotsiksi fernambuk, pernambuco, brasiljeträ; portugaliksi brasileto) kauppa on ollut kansainvälisesti säänneltyä 13.9.2007 lähtien, CITES-sopimuksen 14. osapuolikokouksen päätöksen mukaan.

Brasilpuun tuonti ja jälleenvienti sekä CITES-rajoitukset ja määräykset

Laji on CITES-sopimuksen liitteessä II, mikä maailmanlaajuisesti tarkoittaa sitä, että lähetyksellä on oltava vientimaan myöntämä CITES-vientilupa. Kaupallisiin tarkoituksiin EU:n alueelle tuotaessa on lähetyksellä tämän lisäksi oltava tuojamaan myöntämä CITES-tuontilupa. EU:ssa tämä sääntely astui voimaan 25.2.2008. Tämän jälkeen on brasilpuun alkuperä voitava pyydettäessä näyttää toteen myös EU:n sisäisessä kaupassa ja liikenteessä.

Brasilpuun varastojen inventointi

Useissa maissa, joissa puuta on runsaasti varastossa, varastot inventoidaan ja rekisteröidään 13.9.2007 tilanteen mukaan. (Sopimuksen voimaantuloa edeltävä varasto, eli ns. pre-convention stock). 

Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joka vaatisi tällaista rekisteröintiä. Suomen ympäristökeskus SYKE, joka on Suomen CITES-lupaviranomainen, on kuitenkin valmis ottamaan vastaan ja diarioimaan tiedot inventoiduista brasilpuuvarastoista. Jatkossa SYKE tulee jokaisen jälleenvientitodistushakemuksen yhteydessä vaatimaan selvityksen puutavaran alkuperästä, jolloin jo diarioidut inventointitiedot toimivat referenssimateriaalina.

Brasilpuusta valmistetut valmiit tuotteet eivät kuulu sääntelyn piiriin

Sääntely koskee tukkipuuta, sahatavaraa ja vaneria sekä jousisoittimien viimeistelemättömiä jousiaihioita. 

Puun tuonti- ja jälleenvientimenettelyt

Tuotaessa brasilpuuta Suomeen EU:n ulkopuolelta, on lähetyksellä oltava vientimaan myöntämä CITES-vientilupa ja SYKE:n myöntämä CITES-tuontilupa.

Vietäessä brasilpuuta Suomesta EU:n ulkopuolelle on lähetyksellä oltava SYKE:n myöntämä CITES-vientilupa.

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).
Julkaistu 15.9.2013 klo 18.41, päivitetty 27.11.2020 klo 15.08