Kasvit ja CITES

Kasvien kerääminen koristekasveiksi, lääkeaine- ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön sekä puuteollisuuden kasvava intensiivisyys on johtanut useiden luonnonvaraisten kasvipopulaatioiden vaarantumiseen. Tästä johtuen uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien kansainvälistä kauppaa sääntelevän CITES-yleissopimuksen piiriin on lueteltu yli 28 000 kasvilajia. Näihin lajeihin kuuluvat mm. lähes kaikki orkideat ja kaktukset, kaikki aaloet paitsi Aloe vera ja kaikki mehityräkit sekä useat puuteollisuuden käyttämät puulajit.

Suomessa CITES-sopimus on toimeenpantu EU-asetuksilla, jotka sääntelevät niissä lueteltujen kasvien, niiden osien ja johdannaisten tuontia ja vientiä EU:n ulkorajojen yli sekä kaupankäyntiä niiden sisäpuolella (myös jäsenvaltioiden sisällä). Sääntely koskee myös ei-kaupallisiin tarkoituksiin tuotavia tai vietäviä kasveja. Yleinen esimerkki tällaisesta tapauksesta on lomamatkalta tuliaisiksi tuotava orkidea tai kaktus.

Käytännön tasolla valvonta tapahtuu kansallisten viranomaisten, Suomessa Suomen ympäristökeskuksen, myöntämien lupien sekä todistusten avulla. EU-lainsäädännössä eri lajiliitteissä (A, B, C ja D) luetellut kasvilajit vaativat erilaisia lupia, joista kerrotaan alla.

EU:n ulkorajat ylittävän tuonnin ja viennin luvat

A-liitteen kasvit

Luonnosta otettujen A-liitteeseen kuuluvien kasvien, niiden osien sekä johdannaisten EU:n ulkorajat ylittävä tuonti ja vienti on kielletty. Jos kuitenkin A-liitteen luonnosta otettu kasvi on lueteltu CITES-sopimuksen liitteessä II (eikä tiukimmin säännellyssä liitteessä I), sitä voi tuoda ja viedä henkilökohtaisiin tarkoituksiin, edellyttäen, että kansallinen lainsäädäntö sen sallii ja, että CITES-luvat ovat kunnossa.

Keinotekoisesti lisättyjen A-liitteen kasvien kuljettamiseen EU:n rajojen yli vaaditaan lähtömaan CITES-vientilupa tai -jälleenvientitodistus ja määrämaan myöntämä CITES-tuontilupa. Tietyissä tapauksissa keinotekoisesti lisätyille A-liitteen lajiristeymille riittää kasvintarkastustodistus CITES-vientiluvan sijaan. Suomessa luvat myöntää Suomen ympäristökeskus. Lupien on oltava voimassa ennen tuontia ja vientiä.

B-liitteen kasvit

Luonnosta otettujen ja keinotekoisesti lisättyjen B-liitteeseen kuuluvien kasvien, niiden osien sekä johdannaisten kaupalliseen kuljettamiseen EU:n rajojen yli vaaditaan lähtömaan CITES-vientilupa tai -jälleenvientitodistus. EU:n alueelle tuontiin vaaditaan lisäksi määrämaan myöntämä CITES-tuontilupa. B-liitteen keinotekoisesti lisättyjen kasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden vientiluvaksi riittää terveystodistus niistä maista, jotka ovat tästä ilmoittaneet CITES-sihteeristölle.

Henkilökohtaiseen (ei kaupalliseen) käyttöön tarkoitettujen, kuolleiden B-liitteen kasvien, niiden osien ja johdannaisten tuontiin EU:hun riittää pelkkä lähtömaan CITES-vientilupa. Tämä poikkeus on kuitenkin voimassa vain, mikäli tavara tuodaan osana henkilökohtaisia matkatavaroita tai osana omaa muuttokuormaa. Henkilökohtaiseen vientiin vaaditaan aina CITES-vientilupa. Suomessa luvat myöntää Suomen ympäristökeskus. Lupien on oltava voimassa ennen tuontia ja vientiä.

C-liitteen kasvit

Luonnosta otettujen ja keinotekoisesti lisättyjen C-liitteeseen kuuluvien kasvien, niiden osien sekä johdannaisten kaupalliseen kuljettamiseen EU:n rajojen yli riittää lähtömaan CITES-vientilupa tai -jälleenvientitodistus ja määrämaahan saavuttaessa tullissa tehtävä tuonti-ilmoitus. C-liitteen keinotekoisesti lisättyjen kasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden vientiluvaksi riittää terveystodistus niistä maista, jotka ovat tästä ilmoittaneet CITES-sihteeristölle. Suomessa luvat myöntää Suomen ympäristökeskus. Lupien on oltava voimassa ennen tuontia ja vientiä.

Henkilökohtaiseen (ei kaupalliseen) käyttöön tarkoitettujen C-liitteen kasvien kuolleiden osien ja johdannaisten kuljettamiseen EU:n rajojen yli ei tarvita lupia. Poikkeus on kuitenkin voimassa vain, mikäli tavara tuodaan osana henkilökohtaisia matkatavaroita tai osana omaa muuttokuormaa.

D-liitteen kasvit

Luonnosta otettujen ja keinotekoisesti lisättyjen D-liitteeseen kuuluvien kasvien, niiden osien sekä johdannaisten tuonti EU:n alueelle kaupalliseen tarkoitukseen vaatii tuonti-ilmoituksen teon tullissa. Jos tuo D-liitteen kasvilajin kuolleita osia tai johdannaisia henkilökohtaiseen (ei kaupalliseen) käyttöön omissa matkatavaroissaan ei tuonti-ilmoitusta tarvitse tehdä.

EU:n sisäisen kaupan luvat

Luonnosta otettujen A-liitteen kasvien, niistä valmistettujen tai niitä sisältävien tuotteiden kaupallinen toiminta, myynti, myytäväksi tarjoaminen, osto ja ostajaksi tarjoutuminen EU:n sisällä vaatii EU-todistuksen.

EU:n sisällä käytävään kauppaan ei tarvita lupia A-liitteen keinotekoisesti lisätyille kasveille, B-, C ja D-liitteen kasveille tai niistä valmistetuille tai niitä sisältäville tuotteille. Haltijan on kuitenkin tarvittaessa voitava todistaa CITES-yksilön tai -tuotteen laillinen alkuperä. 

Tuontikiellossa olevat lajit

Tiettyjä CITES-kasvilajeja ei saa tuoda EU-alueelle lainkaan. Nämä lajit on lueteltu tuontikieltoasetuksessa

Rekisteröidyt taimitarhat

Rekisteröity taimitarha, jolla on CITES-sihteeristön myöntämä lupa, voi poikkeuksellisesti myöntää vientilupia sihteeristön hyväksymille lajeille. Rekisteröityjen taimitarhojen luetteloa ylläpitää CITES-sihteeristö.

Muista tarkistaa myös muu lainsäädäntö

EU:n sisällä ja ulkorajojen yli liikuttaessa on EU:n CITES-säädösten lisäksi noudatettava kunkin maan kansallista lainsäädäntöä. Maiden CITES-sääntelystä ja muusta lainsäädännöstä saa lisää tietoa ottamalla yhteyttä kansallisiin CITES-viranomaisiin.

Kasveja tuotaessa varmista Ruokaviraston kasvintarkastus

Kasveja tuotaessa ja vietäessä on hyvä ottaa yhteyttä myös Ruokavirastoon, josta saa tietoja kasvien terveystodistusten käytöstä ja voimassaolevista kasvinsuojelumääräyksistä.

Lisää CITES-kasvilajeista, CITES-kaktukset, -orkideat ja -puulajit

Tietoa orkideoiden, kaktusten ja puulajien CITES-sääntelystä tämän sivun alasivuilla.

Lisätietoja

Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde).
Julkaistu 3.7.2013 klo 9.48, päivitetty 1.12.2022 klo 11.09