Tarvitsenko CITES-luvan tai EU-todistuksen?

CITES-sopimus sääntelee uhanalaisilla lajeilla käytävää kauppaa ja vientiä ja tuontia. Sopimuksen piiriin kuuluvat lajit on lueteltu sopimuksen lajiliitteissä I, II ja III. EU-maissa CITES-sopimus on toimeenpantu luonnonvaraisten lajien kauppaa sääntelevällä lainsäädännöllä, jonka piiriin kuuluvat lajit on lueteltu A-, B-, C- ja D-liitteissä. Eri liitteissä luetellut lajit ja niistä valmistetut tuotteet vaativat erilaisia lupia, todistuksia ja tuonti-ilmoituksia. Tietyt CITES-lajit vaativat lisäksi luvat (EU-todistuksen) kaupalliseen toimintaan EU:n sisällä.

EU:n ulkopuolella kukin sopimuksen osapuolimaa on toimeenpannut sopimuksen omalla lainsäädännöllään. Eläinten ja kasvien tuonnissa, viennissä ja kaupassa on aina noudatettava sekä tuonti- että vientimaan CITES-sääntelyä muuta lainsäädäntöä unohtamatta. Kaikkien maiden CITES-viranomaisten yhteystiedot löytyvät CITES-sihteeristön sivuilta.

Luvantarpeen selvittäminen

EU-lainsäädännön mukaisen luvantarpeen selvittäminen kannattaa aloittaa tarkastamalla kuuluuko laji EU:n lajiliitteisiin. Lisäksi kannattaa käydä läpi myös EU:n tuontikieltoasetus, jossa luetellut lajit ovat tuontikiellossa EU:n alueelle.

Lajit on lueteltu liitteissä ja tuontikieltoasetukssa niiden tieteellisten nimien mukaan (esim. karhu on Ursus arctos) . Lajin tieteellisen nimen tunteminen helpottaa huomattavasti luvantarpeen selvittämistä.

Varsinaisten lajiliitteiden lisäksi Internetistä löytyy englanninkielinen EU:n CITES-lajihakupalvelu. Lajihakupalvelu ei aina ole täysin ajantasainen; sitä käyttävien kannattaa tarkistaa myös EU:n lajiliitteet ja EU:n tuontikieltoasetus.

Kun et tiedä mikä laji on kyseessä

Toisinaan lajin määrittäminen ja tieteellisen nimen selvittäminen voi olla hankalaa. Jos esim. myyjä ei pysty kertomaan mistä lajista tuote on tehty ja onko se luvanvarainen, saattaa olla viisasta jättää kaupat tekemättä, ellei muuta kautta pysty selvittämään lajia ja sen alkuperää. Lajinmääritykseen saa apua englanninkielisiltä CITES-lajien tunnistussivuilta. Sivuilla on mm. kuvia lajeista.

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti; cites@syke.fi, puh 0295 251 000 (vaihde).

Julkaistu 28.6.2013 klo 11.07, päivitetty 26.1.2022 klo 12.12