Laitoskohtaisten päästötietojen tuottamista koskevia asiakirjoja

Laitoskohtaisten päästötietojen tuottamista koskien on saatavilla seuraavia asiakirjoja:

1) Päästömittausten käsikirja (Ilmansuojeluyhdistys ry ja VTT, osat 1-3)  

2) Päästöjen tarkkailua koskeva parhaan tekniikan asiakirja, IPPC BAT Reference Document on General Principles in Monitoring of Emissions

3) Päästörekisteriin ilmoitettavien tietojen tuottamisen periaatteita

4) Komission ohje päästökauppadirektiiviin (2003/87/EC) kasvihuonekaasujen tarkkailusta ja raportoinnista, ohje käsittelee myös polttoainetiedon tuottamista.

5) Jätevesiin liittyviä ohjeita

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kristina Saarinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 2.12.2013 klo 10.16, päivitetty 31.3.2015 klo 9.42