Poikkeamista puoltavia seikkoja

Yleensä poikkeamislupa myönnetään seuraaville hankkeille:

Lomarakennusten laajennukset

Jos kysymyksessä ei ole uuden rakennuspaikan muodostaminen vaan lisärakentaminen jo ennestään rakennetulla rakennuspaikalla, edellytykset poikkeamisen saamiseen ovat hyvät. Näissä tapauksissa ratkaisevia ovat lähinnä maisemalliset seikat sekä rakentamisen kokonaismäärä tontilla.

Entisen rakennuksen korvaaminen uudella

Jos entisellä rakennuspaikalla puretaan vanha rakennus ja halutaan rakentaa uusi, pääsääntöisesti poikkeaminen voidaan myöntää. Uusi rakennus voi olla suurempikin kuin vanha, purettava lomarakennus, jos se sopeutuu maisemaan ja rakennuspaikalle.

Rakentaminen aiemmin vähän rakennetulle emätilalle

Jos haettu rakennuspaikka sijaitsee sellaisen emätilan alueella, jota aikaisemmin ei ole käytetty lainkaan rakentamiseen tai sitä on käytetty vain vähän suhteessa emätilan rantaviivan pituuteen (alhainen mitoitus), mahdollisuudet poikkeamisen saamiseen ovat varsin hyvät. Edellytyksiä parantaa vielä se, jos uusi rakennuspaikka sijoitetaan entisen rakennuspaikan viereen niin, että ei pirstota vielä vapaata yhtenäistä rantaosuutta.

Rakentaminen sellaiselle emätilalle, jolla vielä on käyttämätöntä rakennusoikeutta, mutta jossa suunnittelu ei käynnisty sen vuoksi, että muut emätilat ovat jo rakentuneet sallittavaan määrään asti

Joillakin ranta-alueilla vain osa emätiloista on myynyt, vuokrannut tai muuten luovuttanut rakennuspaikkoja, ja niiden rakentamisella kyseinen vesistö (järvi tai järven osa) on tullut jo varsin tiiviisti rakennetuksi. Tällaisilla ranta-alueilla voi kuitenkin olla vielä sellaisia tiloja, jotka ovat säästäneet rantojaan ja nyt haluaisivat saada rakennusoikeutta. Kaavoitus ei kuitenkaan enää jo rakentaneiden mielestä ole tarpeellista ja yksi tila voi olla suunnitteluyksiköksi liian pieni. Poikkeamismenettely voi näissä tapauksissa tulla kysymykseen sellaisen emätilan alueella, jota ei ole vielä rakennettu.

Julkaistu 15.8.2013 klo 15.54, päivitetty 15.8.2013 klo 16.00