Maa-ainesten ottamista koskeva lainsäädäntö

Maa-aineslaki ja asetus maa-ainesten ottamisesta

Maa-aineslain keskeinen tarkoitus on ohjata maa-ainesten ottamista niin, että luonnon ja maiseman sekä muiden ympäristöarvojen suojelu voidaan turvata kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

  • Maa-aineslaki 555/1981 (Finlex)
  • Valtioneuvoston asetus maa-aineisten ottamisesta 926/2005 (Finlex)

Muu lainsäädäntö

Maa-ainesten ottamisen sääntelyllä on kiinteä yhteys maankäytön suunnitteluun, maa- ja vesirakentamiseen, pohjavesien suojeluun sekä ympäristön- ja luonnonsuojeluun. Maa-ainesten ottamishankkeissa on maa-aineslain lisäksi otettava huomioon muun muassa seuraavat keskeiset lait:

  • ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)
  • vesilaki 587/2011 (Finlex)
  • maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (Finlex)
  • luonnonsuojelulaki 1096/1996 (Finlex)
  • laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994 (Finlex)

Maa-ainesten ottamiseen voivat vaikuttaa myös

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Markus Tarasti, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 291, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 30.10.2015 klo 10.32, päivitetty 26.8.2019 klo 16.41