Poikkeusluvan käsittelymaksu

Poikkeusluvat ovat maksullisia ja maksut perustuvat vuosittain tarkistettuihin valtioneuvoston asetuksessa (1372/2018) määriteltyihin käsittelymaksuihin.

Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia. Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

Julkaistu 21.7.2020 klo 14.46, päivitetty 23.10.2020 klo 8.23