Maastoliikennelain mukaisen erityisluvan hakeminen

Maastoliikennelain (1710/95) 28 §:n mukaista erityslupaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla (moottorikelkka, mönkijä/nelipyörä, auto) maastossa liikkumiseen voi hakea henkilö, jonka liikuntakyky on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut. Lupaa haetaan alueelliselta ELY-keskukselta.

Erityislupaa ei tarvitse sellainen henkilö, joka on maastoliikennelain 4 §:n mukaan vaikeasti liikuntavammainen. Lupaa ei tarvitse myöskään hänen seurassaan saattajana liikkuva henkilö.

Metsästykseen ja metsästysaseen kuljettamiseen mönkijässä/nelipyörässä ja moottorikelkassa tulee liikuntarajoitteisen henkilön hakea lupa Suomen riistakeskukselta (metsästyslain 41 § 3. momentin mukaisesti).

Erityislupaa haetaan pääsääntöisesti valtion maalle

Erityislupahakemukset tulisi kohdistaa pääsääntöisesti valtion maalle eli Metsähallituksen hallinnoimille metsätalous- ja joutomaille tai rajoitetusti erämaa-alueille, luonnonsuojelualueille ja valtion retkeilyalueille. Siellä, missä ei ole laajoja valtionmaa-alueita, mahdollisia alueita voivat olla kuntien laajat metsä-alueet ja ulkoilualueet (ei ulkoilureitit) sekä mahdollisesti yhteismetsien laajat metsäalueet. Myös yksittäisten maanomistajien maille, esim. metsästysseuran käytössä olevalle alueelle, hakija voi neuvotella erityisluvalla liikkumisoikeuden ennen lupahakemuksen jättämistä.

Erityisluvan hakeminen

Erityislupaa haetaan siltä ELY-keskukselta, jonka toimialueelle lupaa haetaan.

Hakemus tulee kohdistaa kotikuntaan, loma-asuntokuntaan tai muulle perustellulle alueelle esim. marjastuksen, kalastuksen tai metsästyksen harrastamiseen.

Hakemukseen tulee liittää

  • alle 3 kuukautta vanha lääkärintodistus, jossa mainitaan haittaluokitus
  • karttakopio (1:50 000, 1:100 000 tai 1:200 000), johon on merkitty maastoliikkumisen rajat ja ajoreitti koordinaatteineen.

Hakemukset lähetetään ko. ELY-keskuksen kirjaamoon:

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on vähintään kuusi viikkoa. Hakemuksen käsittelyä varten ELY-keskus pyytää lausunnon aluehallintovirastolta ja maanomistajalta.

Lisätietoja

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, puh. 0295 020 900

Katso aukioloajat: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Julkaistu 15.12.2015 klo 13.38, päivitetty 20.1.2017 klo 14.50