Maastoliikennelain mukaisen erityisluvan hakeminen

Maastoliikennelain (1710/95) 28 §:n mukaista erityslupaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla (moottorikelkka, mönkijä/nelipyörä, auto) maastossa liikkumiseen voi hakea henkilö, jonka liikuntakyky on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut. Lupaa haetaan alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskukselta).

Erityislupaa ei tarvitse sellainen henkilö, joka on maastoliikennelain 4 §:n mukaan vaikeasti liikuntavammainen. Lupaa ei tarvitse myöskään hänen seurassaan saattajana liikkuva henkilö.

Erityislupaa haetaan pääsääntöisesti valtion maalle

Erityislupia myönnetään pääsääntöisesti kotikuntaan, loma-asuntokuntaan tai harrastusalueelle ja näillä pääsääntöisesti valtion maalle eli Metsähallituksen hallinnoimille metsätalous- ja joutomaille tai rajoitetusti erämaa-alueille, luonnonsuojelualueille ja valtion retkeilyalueille.

Siellä, missä ei ole laajoja valtionmaa-alueita, mahdollisia alueita voivat olla kuntien laajat metsä-alueet ja ulkoilualueet (ei ulkoilureitit) sekä mahdollisesti yhteismetsien laajat metsäalueet. Myös yksittäisten maanomistajien maille, esim. metsästysseuran käytössä olevalle alueelle, voi hakea erityislupaa. Tällöin hakijan tulee itse selvittää maanomistajan ja tiekunnan suostumus lupaan ennen luvan hakemista ELY-keskukselta.

Erityisluvan hakeminen

Erityislupaa haetaan siltä ELY-keskukselta, jonka toimialueelle lupaa haetaan.

Hakemus tulisi kohdistaa kotikuntaan, loma-asuntokuntaan tai muulle perustellulle alueelle esim. marjastuksen, kalastuksen tai metsästyksen harrastamiseen.

Hakemukseen tulee liittää

  • alle 3 kuukautta vanha lääkärinlausunto, jossa mainitaan haittaluokitus
  • karttakopio (1:50 000 tai 1:100 000), johon on merkitty maastoliikkumisen rajat ja ajoreitti koordinaatteineen

Hakemukset lähetetään ko. ELY-keskuksen kirjaamoon:

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on vähintään kuusi viikkoa. Hakemuksen käsittelyä varten ELY-keskus pyytää lausunnon maanomistajalta.

Lisätietoja

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, puh. 0295 020 900

Katso aukioloajat: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Julkaistu 15.12.2015 klo 13.38, päivitetty 21.6.2021 klo 12.50

Julkaisija: