Tiedotteita ja ohjeita

Tiedotteet

Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa (10.5.2016)

Tiedote huolintaliikkeille ja laivayhtiöille (23.3.2016)

Menettelyt romuajoneuvojen tuonnissa ja viennissä (9.10.2019)

Ohjeet

Jätesiirtoilmoitus

Ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen täyttämistä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet - Jätesiirtoasetuksen liite 1C (9.9.2013)

Ohje jäte-erän lähettämisestä ja vastaanottamisesta (20.10.2021, pdf, 70 kt)

Reittikuvausopas (10.11.2017)

Finnish TFS -järjestelmän käyttöohjeet

Jätesiirtojärjestelmän käyttöohje jätesiirtoluvan hakemiseen (suomi, pdf, 395 kt, 13.1.2023)

Jätesiirtojärjestelmän käyttöohje tiettyjen jätevientien vuosiraportointiin jätelain 117c §:n mukaisesti

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vienti - ohje viejille (11.4.2016)

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vienti - ohje viranomaisille (11.3.2016)

Käytetyt ajoneuvot, autojen varaosat, käytetyt renkaat ja katalysaattorit

Käytettyjen ajoneuvojen vienti Suomesta (11.4.2016)

Käytettyjen auton varaosien vienti Suomesta (21.3.2016)

EU:n yhteyshenkilöiden ohje romuajoneuvojen siirroista (9.9.2013)

Korjauskelpoinen ajoneuvo -todistus (suomi ja englanti) (18.12.2018)

Käytettyjen renkaiden vienti Suomesta (1.4.2020)

Käytettyjen auton katalysaattoreiden vienti (23.2.2021)

Lyijyakut

Lyijyakkujen vientiohje (1.3.2016)

Ns. vihreät siirrot

Vihreiden jätteiden siirrot -ohje (suomeksi, 16.5.2018)

Yhteyshenkilöiden ohje No 10 vihreistä siirroista (pdf, 11.3.2021)

Correspondents' Guidelines No 10, ohje vihreistä siirroista (englanniksi, pdf, 11.3.2021) 

Muovijätteiden luokittelu

Correspondents’ Guidelines No 12, ohje muovijätteiden luokittelusta (englanninkielinen, pdf, 4.2.2022))

Jätesiirtoihin liittyviä julkaisuja

Green-listed waste (GLW) exports from the Nordic countries (Pohjoismaiden ministerineuvosto) (22.1.2021)

Shipments of green-listed waste: a Nordic survey (25.4.2017)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävien jätteiden käsittelyvaatimukset - Luku 6: POP-yhdisteitä sisältävän jätteen vienti ja tuonti (28.2.2017)

 

Julkaistu 9.9.2013 klo 12.51, päivitetty 19.1.2023 klo 16.04