Jätesiirtolainsäädäntö

Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta perustuu moniin kansainvälisiin sopimuksiin ja säädöksiin. Euroopan yhteisön jäsenille jätesiirtolainsäädännön perusta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta (jätteensiirtoasetus).

Tärkeitä ovat myös vaarallisten jätteiden kansainvälisiä siirtoja ja käsittelyä säätelevä Baselin sopimus ja OECD:n päätös C(2001)107/FINAL, joka koskee hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtojen valvontaa. Nämä sopimukset on sisällytetty EU:n jätteensiirtoasetukseen. Lisäksi Suomen kansallisessa lainsäädännössä jätteiden siirroista on annettu määräyksiä jätelaissa.

Julkaistu 1.4.2015 klo 13.05, päivitetty 9.9.2022 klo 13.31