Maksut

Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen (85/2018) perusteella ilmoittajan on maksettava ilmoituksen käsittelystä ja siirtoerien valvonnasta.  Lasku lähetetään erikseen lupapäätöksen jälkeen. Ilmoittajan tulee varautua myös vastaanottavan maan sekä kauttakulkumaiden lupamaksuihin.

Ilmoitukset, jotka ovat tulleet vireille 1.2.2018 tai sen jälkeen: Maksut 2018-2019 (pdf, 149 kt)

 

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.20, päivitetty 3.9.2018 klo 12.36