Jätesiirtoluvan hakeminen

 

Jätesiirtoilmoitus tehdään lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on Suomen ympäristökeskus. Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti sähköisesti jätesiirtojärjestelmän kautta. Ennen kuin jätesiirrot voivat alkaa, on Suomen ympäristökeskuksen, vastaanottajamaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden toimivaltaisen viranomaisen hyväksyttävä jätesiirtoilmoitus eli annettava lupa jätesiirtoon. Ilmoituksen laatiminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltuja jätesiirtoja.

Alla on kuvaus ilmoituksen teon vaiheista. Kun ohjeessa viitataan asetukseen, liitteeseen IA tai IB, tarkoitetaan EU:n jätteensiirtoasetusta No 1013/2006 ja sen liitteitä.

Jätesiirtoluvan tarve

Jätteen viejän on selvitettävä, tarvitaanko jätteen vientiin jätesiirtoviranomaisen myöntämä lupa.

Yhteydenotto sähköpostitse tai puhelimitse Suomen ympäristökeskukseen

Suomen ympäristökeskus vahvistaa tarvittaessa jätesiirtoilmoitusvelvollisuuden. Ensimmäisessä yhteydenotossa Suomen ympäristökeskukseen seuraavat tiedot on hyvä olla selvillä:

 • jätekuvaus
 • jätteen tuottaja ja ilmoittaja
 • vastaanottomaa ja laitos
 • lyhyt kuvaus jätteenkäsittelymenetelmästä.

Näiden tietojen avulla voidaan arvioida mm. tarvitaanko useampi ilmoitus.
Useita jätesiirtoilmoituksia tarvitaan, jos

 • siirretään eri nimikkeisiin kuuluvia jätteitä,
 • kuljetetaan eri reittejä pitkin tai
 • jätettä viedään useammista lähtöpisteistä tai useammille vastaanottajille.

Pääsääntöisesti ilmoittajana voi toimia lähtömaan lainkäyttövallan alainen jätteen alkuperäinen tuottaja, mutta myös luvan saanut jätteen kerääjä tai rekisteröity välittäjä. Ilmoitusmenettelyn voi hoitaa jätteen tuottajan antamalla valtakirjalla. Ilmoittajana toimimisesta on säädetty asetuksen 2 artiklan kohdassa 15.

Jätesiirtoilmoituksessa tarvittavat asiakirjat

Kansainvälisiä jätesiirtoja koskeva ilmoitusasiakirja (liite IA) ja siirtoasiakirja (liite IB) täytetään pääsääntöisesti englanniksi. Siirtoasiakirjaa ei tarvitse jätesiirtojärjestelmässä täyttää erikseen, eikä sitä vielä luvan hakuvaiheessa allekirjoiteta.
Ilmoitus- ja siirtoasiakirjan lisäksi tarvitaan mm. seuraavat asiakirjat

 • ilmoittajan ja vastaanottajan välinen sopimus
 • vakuuslaskelma sekä taloudellinen vakuus
 • jätekuvaus ja syntyprosessi
 • vastaanottavan laitoksen käsittelyprosessin kuvaus
 • vastaanottavan laitoksen ympäristölupa tai ote sen oleellisista tiedoista
 • hyödynnettyjen aineiden määrä suhteessa jäännöstuotteisiin ja hyödyntämättä jäävän osan käsittelymenetelmä
 • kuljetusreitin kuvaus
 • todistus kuljettajien rekisteröitymisestä jätekuljettajaksi

Lisäksi ilmoittajan tulee varautua antamaan lisätietoja (asetuksen liite II), joita lähtömaan, vastaanottajamaan tai kauttakulkumaiden viranomaisilla on asetuksen 4 artiklan kohdan 3 mukaan oikeus pyytää.

Ilmoituksen lähettäminen Suomen ympäristökeskukseen

Esitarkastus

Kun tarvittavat asiakirjat ovat koossa, jätesiirtoilmoitus tehdään sähköisesti jätesiirtojärjestelmän kautta. Ilmoitus liitteineen lähetetään esitarkastukseen Suomen ympäristökeskukseen ennen ilmoitusasiakirjan (liite IA) allekirjoitusta. Esitarkastuksen avulla on mahdollista nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä lähtömaassa.

Ilmoituksen lähettäminen

Saatuasi kommentit esitarkastuksesta, tee pyydetyt korjaukset ja kokoa tarvittavat lisätiedot jätesiirtojärjestelmään. Korjausten jälkeen ilmoitus liitteineen lähetetään jätesiirtojärjestelmästä uudestaan SYKEen. Useimmiten riittää, että vain alkuperäinen allekirjoitettu ilmoitusasiakirja (liite IA) lähetetään SYKEen postitse. Ilmoitusasiakirjan voit tulostaa jätesiirtojärjestelmästä. Varmista kuitenkin SYKEltä ennen ilmoituksen postitusta, hyväksyvätkö vastaanottavan maan ja kauttakulkumaiden viranomaiset ilmoituksen liitteet sähköpostitse vai tarvitaanko ilmoituksesta ja sen liitteistä paperikopiot.

Allekirjoitettu ilmoitusasiakirja (liite IA) lähetetään osoitteeseen:
Suomen ympäristökeskus / Kansainväliset jätesiirrot
Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.07, päivitetty 19.1.2021 klo 13.16